Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Applauder også når dine barns lagkamerater eller motstandere viser gode ferdigheter.

Legg merke til og applauder også når dine barns lag- kamerater eller motstandere viser gode ferdigheter.
– Bidra til å skape gode relasjoner til de andre foreldrene. Vis respekt og vær høflig, selv når følelser er involvert.
 
Legg merke til og applauder også når dine barns lag- kamerater eller motstandere viser gode ferdigheter. Bidra til å skape gode relasjoner til de andre foreldrene. Vis respekt og vær høflig, selv når følelser er involvert. 

Begrunnelse:

Denne anbefalingen er basert på flere aspekter som omhandler barne- og ungdoms- idrett, blant annet «the right to play» og «fair play». – «The right to play» er et viktig tema fordi det fremmer barns rett til å drive med idrett og det å ha et sunt og godt miljø å drive idrett i. Som voksen er det ditt ansvar å anerkjenne ferdighetene til alle barn og støtte innsatsen deres uavhengig av hvilken klubb de representerer.

«Fair play» er et viktig aspekt fordi vi ønsker at alle barn skal ha de samme muligheter til å utvikle gode ferdigheter. Alle vet at det er forskjeller i barnas forutsetninger, og det er heller ikke alle som ønsker eller kan bli toppidrettsutøvere. Likevel har alle barn rett til å få mulighet til å utvikle seg så langt de kan, og de bør oppmuntres til å utvikle seg så langt de selv ønsker.

Konseptet «fair play» handler også om å lære seg respekt for reglene i idretten, ikke å jukse eller forsøke å få urettmessige fordeler. Deltagelse i idrett er en av de viktigste arenaene der barn kan lære moralsk adferd og respekt for andre. Foreldre som ser på en konkurranse, må huske at de deltar i et læringsmiljø hvor barn skal lære god moralsk oppførsel og hvordan de skal oppføre seg overfor jevnaldrende. Foreldre er viktige rollemodeller når det gjelder å respektere idrettens regler og verdier.

Råd for hvordan du som forelder kan være en støttende tilskuer:

• Vis at «fair play» er viktig og at regler skal respekteres.
• Husk at idrett for barn er en læringsarena - ikke en VM-finale.
• Din oppgave er å bidra til å skape positive læringsopplevelser for alle barn som deltar.

• Vær alltid oppmuntrende til innsats og ferdigheter hos alle utøverne.
• Vis respekt for alle foreldrene som er tilstede. Legg vekt på å fremme et miljø preget av høflighet og positiv omgangsform. 


Tilbake til hovedside for emne.


Klikk her for å laste ned hele brosjyren "Hvordan være en god idrettsforelder - Olympiatoppens 9. anbefalinger".

Foto: Frank Nordseth