Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Gi ros når barnet ditt viser god innsats og ferdighetsutvikling.

- Husk at barnet ditt deltar i idrett for å lære og for å mestre ferdigheter. Unngå ensidig fokus på resultater i konkurranser.

Begrunnelse:

Idrettsmiljøer der mestring er i fokus skaper best grunnlag for varig motivasjon. Gjennom å støtte opp om den måten det jobbes på i slike miljøer, kan du bidra til at barn og unge beholder motivasjon for deltagelse over tid.

De unges motivasjon for å delta i idrett skapes i stor grad hjemme og i treningsmiljøet. Det er lett å stille spørsmålet «hvem vant?» etter en konkurranse. Dette er en type spørsmål som gir uttrykk for at det eneste kriteriet for suksess er å vinne og slike spørsmål bidrar til å skape det vi kaller et resultatorientert klima i de unges idrett. Ved å stille spørsmål som «hadde du det gøy?» eller «lærte du noe nytt i dag?» gir du uttrykk for at mestring er et viktig kriterium for suksess. Gjennom slike spørsmål kan du bidra til å skape et mestringsklima der suksesskriteriene er utvikling, læring og mestring.

Råd for å skape et mestringsorientert miljø:

  • Evaluer fremgang og mestring av ferdigheter. 
  • Suksess er å bli bedre enn det man var tidligere.
  • Gi anerkjennelse for god innsats, trening over tid og evne til hardt arbeid.
  • Oppmuntre barna til å trene variert og eventuelt delta i flere idretter. Dette stimulerer motivasjonen. 
  • Bidra til å skape miljøer der mestring står sentralt.


Tilbake til hovedside for emne.


Klikk her for å laste ned hele brosjyren "Hvordan være en god idrettsforelder - Olympiatoppens 9. anbefalinger".

Foto: Norges Snowboardforbund/Preben Stene Larsen