Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Alder og modning

Det er viktig at du som forelder vet at barn på samme alder kan være svært ulike med hensyn til modning.

Begrunnelse:

Starten av puberteten er en viktig hendelse for de unge på deres vei mot voksenlivet. Ungdomsårene starter når pubertetsutviklingen settes i gang og den varer mellom to og tre år. Puberteten kan starte så tidlig som ved 10 års alder eller så sent som ved 18 års alder. Det er viktig at foreldre er klar over hvor deres barn er i pubertetsutviklingen.

En utfordring vi ofte ser i idretten er at de som utvikler seg tidligst og er mest modne, velges ut som de «beste» utøverne og blir gitt bedre muligheter enn de som modnes senere.

I aldersgruppa mellom 13 og 16 år slutter over halvparten med idrett. I følge forskning skjer dette fordi mange opplever at de ikke lykkes eller ikke er gode nok. Noe av grunnen til dette, er at det ofte er de som er mest fysisk modne i årskullet, som får størst oppmerksomhet og anerkjennelse.

Et viktig foreldrebidrag i denne sammenhengen er å fokusere på innsats over tid – og å være varsom med å sammenligne barn med hverandre. Bruk alltid tilbakemeldinger som refererer til den enkelte utøver – basert på utøverens tidligere prestasjoner. Legg større vekt på hvordan utøveren utvikler seg enn på hvordan han eller hun gjør det i forhold til andre.

Råd for å beholde barn i idretten selv om de fysisk modnes langsomt:

  • Legg vekt på mestring og læring av ferdigheter fremfor å være opptatt av å sammenligne ditt barn med andre barn. M
  • inn barnet ditt på at han/hun etter hvert vil vokse, bli fysisk sterkere og utvikle seg mentalt og sosialt.


Tilbake til hovedside for emne.


Klikk her for å laste ned hele brosjyren "Hvordan være en god idrettsforelder - Olympiatoppens 9. anbefalinger".

Foto: Norges Skiforbund