Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Hold deg frisk!

Smarte tips for utøvere som vil holde seg friske.

For alle generelt og for utøvere spesielt, er det behov som må søkes tilfredsstilt maksimalt: Utøver ”hold deg frisk". 

Generelle punkter

1. Ernæring

Der er prestasjonsfremmende med riktig kosthold:
 • Generelt
 • Før trening/konkurranse
 • Som restitusjon etter trening/konkurranse
 • Ved lavkaloridiett – spesielt viktig med godt kosthold
  • Maks. styrke
  • Utholdenhet svekkes ved minuskalorier
Vann: Oftest godt vann der vi reiser i mellom-Europa, vurder behovet for flaskevann for hvert sted.

2. Søvn

 • God nattesøvn
  • Samme tidspunkt innsovning/oppvåkning
 • Evt. nødvendig ekstrasøvnbehov som restitusjon)

3. Bekledning

Mest mulig tilpasset aktiviteten:
 • Tørt
 • Rent
 • Varmt
 • Svalt
 • Avlastende
 • Tilpasset fottøy

4. Hygiene

Tilrettelegg for god personlig hygiene og godt (=lett) renhold av:
 • Treningstøy
 • Utstyr
 • Kontaktlinser
 • Omgivelser/etc.
Øk hygieneberedskapen ved kontakt med smittebærere.

5. Restitusjon etter trening/konkurranse

 • Nærningsinntak
 • Aerob sirkulasjonstrening for muskler
 • Uttøyning, mental trening
  • Lagre det positive
  • Senke stress/spenning),
 • Spesielle treningsoppgaver
  • Stabilitet
  • Smidighet
  • Styrke
 • Behandling
  • Massage
  • Spesifikk behandling

6. Annet

 • Begrens smitte-risiko
  • Eksposisjon
  • Vaksine
 • Unngå aktiv og begrens passiv røyking
 • Begrens miljø med sykdom – øk hygienetiltak.
 • Begrens uregelmessig liv, dårlig søvn/ernæring.


Mye enklere å ha gode vaner enn å måtte forandre på dårlige!

Ved sykdom i lag/gruppe

Hva slags sykdom?

 • Diagnostiseres av lege etter klinikk og evt. prøver.

Er den smittsom og hvordan?

Tommelfinger-regler:

 • Luftveisinfeksjoner: Smittsomme via dråpe-smitte i luften.
 • Mage/tarm/urinveisinfeksjoner: Direkte kontakt med smittebærer eller smittestoff fra den syke.
Smittsom sykdom i laget/gruppen gir to hovedutfordringer:
 1. Hvordan hindre at andre blir syke
 2. Hvordan bli raskest frisk – og hvordan begrense formtap.

Generelt ved smittsom sykdom

Den syke isoleres !

A. Frisk romkamerat flyttes ut.

B. Syk flyttes vekk fra de andre (sykehus, annet hotell, annen fløy)

Rommet rengjøres spesielt godt + luftes før andre benytter (fortsetter å benytte dette).

C. Blir isolert/alene på rommet

 • Holder seg fysisk vekk fra laget/gruppen.
 • Kontakt med de andre skjer utendørs, i store rom.
 • Holder seg unna fellesareal :
  • Bespisning,
  • TV-rom,
  • Behandlingsrom
  • Smørebod
  • Varmestuer
  • Rom for dopingtesting
  • Gruppemøter

D. Under transport/reise

 • ”3 meter avstand” og evt. munnbind på smittebærer.
 • I bil, der luften går forfra og bakover, skal smittebærer sitte bakerst, alene eller med avstand til sidemann.

Hvordan bli raskest frisk

 • Samme immunapparat som bekjemper sykdom som restituerer etter fysisk belastning – derfor ingen treing/konkurrans
 • Riktig diagnose – utgangspunkt for riktig behandling !
 • Febernedsettende ?
 • Bakteriedrepende/stoppende ?
 • Symptombehandlende ?

Hvordan begrense formtap

 • Ikke puls-økende trening med feber (1-3 feberfrie dager før lett aktivitet)
 • Opprettholde balanse/bevegelighet (lav aktivitet, ikke ”svette-puls”), konsentrasjon, mentaltrening.

Spesielle sykdomsbegrensende utfordringer:

1.På offentlige steder:

 • Ønsker egenkontroll over ”avstand” til andre pga dråpesmitte
  • ”Gruppe-beskyttelse”
 • Passive smittekilder
  • Hendene mest utsatte smittbærer (ikke til ansiktet + vask)
  • Lommetørkler, tøy/papir

2.Hjemme:

 • Unngå, begrense opphold i samme rom og holde god avstand og høy hygieneberedskap ved infeksjoner i hjemmet/familien.
 • Besøkende:
  • Si, om mulig, nei til besøk av folk med infeksjoner.
  • Man vet aldri, så god dråpesmitte-avstand + god hygiene viktig i forbindelse med alle besøk ”utenfra”.
 • Spesielle problem:
  • Nærmeste familie:
   • Alltid en fare for å bringe med seg infeksjoner utenfra.
   • Hvem forstår og bidrar positivt til infeksjonsbegrensning, og hvem er mulige infeksjonsbærere?
  • Barn:
   • Spebarn: kontrollerte omgivelser.
   • Småbarn/barnehage: Ukontrollerte bakterie- og virusbomber.
    • Toppidrett og barnehage oftest uforenlig pga infeksjonfaren
   • Skolebarn: Som voksne, men med stor kontaktflat, mange smittekontakter og oftest lettvind hygiene.

3. I laget er det en kontrollert ”kjerne”, men:

 • Alle som kommer på ”besøk” er mulige infeksjonsbærere:
  • Støtteapparat/familie/gjester:
  •  
   • Friske ved ankomst?
  •  
   • Fra sykdom eller epidemisk miljø?
  •  
   • Inkubasjonstid?
 • Hvordan velger de å leve med laget?
  •  
   • ”Isolert og i rytme med laget” eller ”Ut-på-tur-aldri-sur”

Individuelt og kollektivt ansvar:

Hver enkelt har en del valg og ikke minst et ansvar for fellesskapet i forhold til smitterisiko for oss selv og resten av laget:
 • Ved besøk/situasjoner som øker vår egen infeksjonsfare, har vi et sterkt ansvar for å begrense smitterisiko og øke hygieneberedskapen, slik at infeksjonsfaren begrenses maksimalt for oss selv og andre i laget.
 • Hvor møter vi gjester?
  • Fortrinnsvis ute, store + offentlige rom,
 • Hvordan begrenser vi best at andre på laget ikke blir utsatt for samme eksponering?
  • Annet sted, andre rom enn det som laget normalt benytter
  • ”Jo flere smittekilder – jo større smittefare!”

Vi bør fortløpende vurdere vår egen ”status” som mulig smittebærer!  Filer

  Ingen relaterte filer.