Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Veileder for medisinsk beredskap ved idrettsarrangementer

Idrettsstyret har revidert retningslinjene for medisinsk beredskap ved idrettsarrangementer. 

Veilederen er i første omgang ment som et hjelpemiddel for særforbund til å kvalitetssikre den medisinske beredskapen som bør være tilgjengelig på de ulike arrangementene deres.

I 2007 ble de første «Retningslinjer for lege og sanitetstjenester ved idrettsarrangement» ferdig. Disse skulle gi retningslinjer for sanitetsberedskap ved idrettsarrangementer i Norge. I 2017 vedtok Idrettsstyret å gjøre en revisjon av disse retningslinjene under ledelse av styremedlem Vibecke Sørensen.

Klikk her for å lese mer om retningslinjene for medisinsk beredskap ved idrettsarrangementer.

    Filer

    Ingen relaterte filer.