Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

eCademy: Yrkesrettet utdanning

eCademy kan tilby yrkesrettede studier innen web, IT/nettverk, regnskap, kontor, journalistikk m.m.

 

  • Studer når og hvor du vil over nett. Stedsuavhengig: sparte reisekostnader til/fra studiested, spesielt gunstig for travle idrettsfolk.
  • Går ikke på bekostning av trening, samlinger og konkurranser.
  • Studiene er deltid (30 uker) og kan fullføres ved siden av idretten.
  • Du følger en klasse selv om du fysisk befinner seg hvor som helst i verden. Gjennom virtuelle klasserom får du kontakt med lærer og andre elever.
  • Du får tett oppfølging fra lærer.
  • De fleste studiene er godkjent av NOKUT og gir rett til støtte i Lånekassen.

Studiene har ukentlige nettsamlinger på kveldstid der du kan komme med innspill og spørsmål til faglærer/ foredragsholder sammen med dine medstudenter. Har du ikke mulighet til å delta på en nettsamling, ville denne legges ut som nedlastbar fil umiddelbart etter at forelesningen er avsluttet.

Hvert studium har også sitt eget fagforum der du kan diskutere problemstillinger og løsninger med medstudenter og lærer. Faglærer har en tett oppfølging av studentene og kan - utover nevnte fora som nettsamlinger og fagforum – treffes på e-post og eventuelt telefon.

Studiet er delt inn i uker med litteraturhenvisninger, læringsmål og innleveringsoppgaver. 

Studiet er fleksibelt ved at du er uavhengig av geografisk plassering eller oppmøte.


Opptak

Opptak skjer nå i mars. Det kjøres ca 60 forskjellige kurs (3-12 uker) som man kan starte når som helst.


Vil du vite mer?

Se www.ecademy.no

    • ecademylogo.jpg