Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Treningsplanlegging

Her finner du fagstoff om treningsplanlegging, arbeidskrav og utviklingstrapper i ulike idretter. Fagstoffet er rettet mot trenere, lærere og utøvere som arbeider systematisk med å utvikle seg til fremtidige toppidrettsutøvere.

Et av de viktigste suksesskriteriene, for å oppnå toppresultater, er at treningen er godt planlagt både på kort og lang sikt.

Utviklingstrapper

Olympiatoppen prioriterer høyt arbeidet med å etablere utviklingstrapper i de ulike idretter. Dette skjer i samarbeid med ulike særforbund.

Arbeidskrav i ulike idretter

En arbeidskravsanalyse har som formål å synliggjøre hvilke egenskaper og ferdigheter som er sentrale for olympiske idrettsgrener.

Treningsdagbok

Olympiatoppens treningsdagbok er under videreutvikling og planen er at den i uke 35 skal lanseres i ny drakt på ny plattform, og at den skal fungere på alle flater, også mobile.

Fagartikler

Her presenteres generelle fagartikler om treningsplanlegging, arbeidskrav og utviklingstrapper i ulike idretter. Artiklene kan leses direkte på nettsiden, eller lastes ned i PDF format.

Kontakt oss

Olympiatoppen

Telefon
21 02 90 00
Besøksadresse
Sognsveien 228
Poststed
0840 Oslo
Treningssenteret
24 07 57 20
Sportshotellet
22 02 57 35
Helseavdelingen
24 07 57 10

Regioner