Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Fagavdelinger

Olympiatoppen tilbyr helhetlig kompetanse for å tilrettelegge en optimal treningsprosess for våre toppidrettsutøvere. 

Fagavdelingenes kompetanse inngår i en helhetlig prestasjonsutvikling, der trener og OLT-coach kvalitetssikrer helheten.  

Teknikk/Motorikk

Avdelingen jobber for å utvikle og gjennomføre beste praksis innenfor teknisk og motorisk trening.

Kraft/styrke

Avdelingen jobber med å heve kompetansen til trenere for norske landslag innen områdene styrke-, spenst- og hurtighetstrening.

Utholdenhet

Avdeling for utholdenhet jobber for å heve kompetansen til trenere for norske landslag i utholdenhetstrening.

Idrettsernæring

Avdelingen formidler forskningsbasert kunnskap, og har veiledere med lang erfaring med ulike idretter på høyt internasjonalt nivå.

Coaching

Internt i Olympiatoppen skiller vi mellom de operative coachene som jobber tett med de ulike idrettene, og fagområdet "Toppidrettscoaching". 

Idrettspsykologi

Informasjon om avdeling for idrettspsykologi, samt fagstoff i form av DVDen "Med hodet først".

Helse

Helseavdelingen tilbyr behandling av akutte idrettsrelaterte skader for toppidrettsutøvere på OL-/Paralympics nivå, senior- og juniorlandslagsutøvere, elever ved Toppidrettsgymnas, samt studenter ved Norges idrettshøgskole.

Talentutvikling

Enhet for Talentutvikling har som hovedmål å stimulere utøvere og trenere til å jobbe målrettet etter en langsiktig plan, for å skape de beste forutsetningene for en kommende toppidrettskarriere.

Utdanning og karriere

Olympiatoppen legger stor vekt på utøvernes helhetlige utvikling. 

FoU

Forskning og utviklingsarbeid foregår kontinuerlig i Olympiatoppens fagavdelinger.

Medierådgivning

Norske toppidrettsutøvere, særforbundene og Olympiatoppen er en del av et mangfoldig mediebilde. 

Teknologi

Fagavdelingen har som hovedmålsetting å utvikle og gjennomføre utviklingsprosjekter innenfor teknologi og utstyr som gir norske utøvere og idretter et konkurransefortrinn i kampen om medaljene i internasjonale konkurranser. Hovedfokuset i avdelingen er å gjennomføre prosjekter knyttet til friksjon (tribologi) i prioriterte vinteridretter.

Kontakt oss

Olympiatoppen

Telefon
21 02 90 00
Besøksadresse
Sognsveien 228
Poststed
0840 Oslo
Treningssenteret
24 07 57 20
Sportshotellet
22 02 57 35
Helseavdelingen
24 07 57 10

Regioner