Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Toppidrett og førstegangstjeneste

Mulighet for fritak fra førstegangstjeneste.

Forsvaret og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) inngikk 1. februar 2005 en samarbeidsavtale som gir toppidrettsutøvere mulighet til å bli fritatt for førstegangstjeneste i Forsvaret.

Søknadsberettiget er toppidrettsutøvere i idretter tilknyttet NIF. Kriteriene for fritak varierer fra idrett til idrett, men som hovedregel gis det fritak til utøvere som presterer i toppen nasjonalt og som har idretten som sin hovedbeskjeftigelse. Det er Olympiatoppen og Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) som i samarbeid avgjør hvem som gis fritak. Du må ha gjennomført sesjon del 2 og blitt erklært tjenestedyktig før du kan søke om fritak. NB! Blir du ikke innkalt til sesjon del 2, vil du ikke bli innkalt til førstegangstjeneste.

Ved innvilget fritak vil utøverne bli overført vernepliktsreserven. Gir du opp toppidrettskarrieren før fylte 23 år, skal du gi opplysninger om dette til Vernepliktsverket. Du kan da være aktuell for innkalling til førstegangstjeneste.

Det er viktig at særforbundene, kretser og lag orienterer aktuelle kandidater slik at de som kvalifiserer til fritak med bakgrunn som toppidrettsutøver, selv sender sin søknad gjennom det webbaserte skjemaet straks de er søknadsberettiget.

Olympiatoppen behandler søknader fortløpende og sender sin innstilling til FPVS. FPVS informerer søkere som innvilges fritak. Klage på et eventuelt avslag vil behandles i samråd med særforbund.

Olympiatoppens saksbehandler er Ester Stølen Sætre, e-post adresse ester.saetre@olympiatoppen.no. Søknader mottas kun via det web baserte søknadsskjemaet.


Her finner du søknadsskjemaet for fritak fra førstegangstjeneste.

    Filer

    Ingen relaterte filer.