Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

NISO, NFF og NTFs utdanningsstipend

NISO, NFF (Norges Fotballforbund) og NTF (Norsk Toppfotball) tilbyr et utdanningsstipend til utøvere som ønsker å kombinere toppidrett og utdanning.

Hver av partene bidrar med 500 000 kroner over tre år (2015-17), slik at inntil 500 000 kroner deles ut årlig – totalt 1,5 million i perioden. Stipendets størrelse er begrenset oppad til kr. 20.000,- per år per utøver. Grunnlaget for tildeling er primært dekning av faktiske utgifter til studiet som:
– studieavgift
– eksamensavgift
– nødvendig litteratur
– andre kostnader relatert til utdanningen

NISO, NFF og NTF har i utgangspunktet forskjellige målgrupper av søkere, men for utøverne oppleves ordningen som ett utdanningsstipend:
1. NISO = Alle NISO-medlemmer uavhengig av idrett kan søke.
2. NFF = Alle spillere på aldersbestemte landslag (U23 og yngre), etter nærmere bestemte kriterier (se vedtekter.)
3. NTF = Alle spillere i medlemsklubbene (Tippeliga/OBOS-liga kan søke).

Søkere som får godkjent sin søknad må registrere seg i NISOs CV-database og fremvise dokumentasjon for påbegynte studier før utbetaling finner sted.

Søknadsfrister er 1. juni og 1. desember.

For mer informasjon se NISOs nettsider (ekstern  side)


    Filer

    Ingen relaterte filer.