Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

NISO, NFF og NTFs utdanningsstipend

NISO, NFF (Norges Fotballforbund) og NTF (Norsk Toppfotball) tilbyr et utdanningsstipend til utøvere som ønsker å kombinere toppidrett og utdanning.

Hver av partene bidrar med 500 000 kroner over tre år, slik at inntil 500 000 kroner deles ut årlig – totalt 1,5 million i perioden. Stipendets størrelse er begrenset oppad til kr. 20.000,- per år per utøver. Grunnlaget for tildeling er primært dekning av faktiske utgifter til studiet som:
– studieavgift
– eksamensavgift
– nødvendig litteratur
– andre kostnader relatert til utdanningen

Søknadsfrister er 1. juni og 1. desember.

For mer informasjon se NISOs nettsider.


    Filer

    Ingen relaterte filer.