Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Toppidrett og studier

Idrettstinget 2011 understreker at toppidrettsutøvere skal kunne ha et helhetlig trenings- og utdanningstilbud.

Olympiatoppen legger derfor til rette for å gjøre dette mulig innen de kravene som høgskoler og universiteter setter til studentene. Blant annet er det inngått samarbeidsavtaler med en rekke studiesteder. Her finner du informasjon om mulighetene.

Studiesteder

Se oversikt over aktuelle studiesteder og ordninger som gjelder for 2018-19.

Når du har søkt eller kommet inn

Ta kontakt med en studieveileder på det aktuelle studiet. Be om et møte og fortell om din situasjon som toppidrettsutøver.

NISO, NFF og NTFs utdanningsstipend

NISO, NFF (Norges Fotballforbund) og NTF (Norsk Toppfotball) tilbyr et utdanningsstipend til utøvere som ønsker å kombinere toppidrett og utdanning.

Lånekassen - rentefritak og betalingsutsettelse

Det er mulig å få betalingsutsettelse og rentefritak i inntil 3 år under studiet eller etter studiet, men det er ingen særrettigheter for toppidrettsutøvere.

Kontakt oss

Olympiatoppen

Telefon
21 02 90 00
Besøksadresse
Sognsveien 228
Poststed
0840 Oslo
Treningssenteret
24 07 57 20
Sportshotellet
22 02 57 35
Helseavdelingen
24 07 57 10

Regioner