Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Norges Idrettshøgskole, idrettens kvote.

Søknadsfrist er 15 april. Her finner du søknadsskjema og informasjon

Klikk her for å laste ned søknadsskjema til NIH 1.år. bachelor

Klikk her for å laste ned søknadsskjema til NIH 2.år bachelor
Klikk her for å laste ned søknadsskjema til master i idrettsvitenskap

Søknader til idrettens kvote på Norges Idrettshøgskole - 1.år bachelor, 2.år bachelor og master i idrettsvitenskap

1.år bachelor

 • Inntil 10 av studieplassene på 1.året kan tildeles søkere som er innstilt av Olympiatoppen. Dette gjelder for bachelorprogrammene BA Trening, helse og prestasjon, BA Trenerrollen og idrettspsykologi og BA Sport Management/idrett og samfunn. 
 • Søkere må ha generell studiekompetanse for å komme i betraktning
 • Kvoten brukes på eliteutøvere og /eller tidligere utøvere som den enkelte idrett kan nyttiggjøre seg av i sitt trener- og lederarbeid.
 • Søkere på idrettens kvote til 1. året av an av de tre overnevnte bachelorprogrammene må, i tillegg til søke ordinært opptak til NIH gjennom Samordna opptak, sende eget søknadsskjema til NIF/ Olympiatoppen. Søknadsfristen er 15. april begge steder.

2.år bachelor

 • Fire studenter til 2. år bachelor tas opp etter innstilling fra Olympiatoppen.
 • Søkere må ha fullført og bestått 1.år bachelor i idrett (1 BA) eller studier som vurderes som tilsvarende for å komme i betraktning.
 • Kvoten brukes på eliteutøvere og /eller tidligere utøvere som den enkelte idrett kan nyttegjøre seg av i sitt trener- og lederarbeid.
 • Søkere på idrettens kvote til 2.år bachelor må, i tillegg til søke ordinært opptak til NIH gjennom Søknadsweb, sende eget søknadsskjema til NIF/ Olympiatoppen. Søknadsfristen er 15. april begge steder.

Master i idrettsvitenskap

 • En - 1 - av plassene på master i idrettsvitenskap kan tildeles søker som er innstilt av Olympiatoppen. 
 • Søkere må ha fullført bachelor i idrett eller studier som vurderes som tilsvarende for å komme i betraktning.
 • Kvoten brukes på eliteutøvere og /eller tidligere utøvere som den enkelte idrett kan nyttegjøre seg av i sitt trener- og lederarbeid
 • Søkere på idrettens kvote må, i tillegg til søke ordinært opptak til NIH gjennom Søknadsweb, sende eget søknadsskjema til NIF/Olympiatoppen. Søknadsfristen er 15. april. 
Mer informasjon om bachelorstudiet ved NIH: Se www.nih.no

 

 


  • om_nih.jpg