Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Når du har søkt eller kommet inn

Ta kontakt med en studieveileder på det aktuelle studiet. Be om et møte og fortell om din situasjon som toppidrettsutøver.

Det kan være lurt at treneren din er med på et slikt møte. Du får da et innblikk i hvilke muligheter du har. Da er det viktig at du har lagt en plan for hvordan du har tenkt å gjennomføre studiet. Denne planen skal være koordinert med din trenings-og konkurranseplan. Sørg for at treneren din er med på utarbeidelse av denne planen. Diskuter denne planen med studieveileder. Det kan da hende at du må justere treningsplanen din - dette diskuterer du med treneren din.

Etter at du har begynt på studiene, skal du fortsatt holde god kontakt med veileder. Du blir bedre mottatt, du får studiet bedre tilrettelagt og du virker seriøs.

Etter kvalitetsreformen i høyere utdanning har du som toppidrettsutøver på linje med alle andre rett på å få en individuell tilrettelegging i den grad det ikke kreves for mange ressurser.
Dette er nedfelt i Lov om universiteter og høgskoler:

"Institusjonen skal, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige kravene som stilles ved det enkelte studium" (§4.3 i lov om universiteter og høgskoler).

"Toppidrettsutøvere er en gruppe som har et slikt behov for særskilt tilrettelegging. De enkelte læresteder og studentene må i samarbeid finne fram til løsninger for at toppidrett og utdanning skal kunne kombineres på en god måte" (Kulturminister Trond Giske i Stortinget 17.januar 2008)

Toppidrettsstatus

Generelt vil institusjonene kreve dokumentasjon på at du er toppidrettsutøver dersom du søker om spesiell tilrettelegging med grunnlag i toppidrettslig virksomhet. Olympiatoppen har sammen men noen institusjoner utviklet kvalitetskrav som institusjonene kan brukes som veiledende når de får søknader om tilrettelegging. Klikk her for kvalitetskrav toppidrettstatus.


Klikk her for å se hvilke studiesteder idretten har avtaler med.