Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Trenerløftet: Informasjon og status

Olympiatoppen fikk i 2018 en gave fra Sparebankstiftelsen DNB på 9 millioner kroner til det 2-årige prosjektet Trenerløftet. Prosjektets hovedmål er å bidra til kompetanseheving for unge talentfulle trenere, som trener unge talentfulle utøvere.

Trenerløftet ble utviklet i tett dialog mellom Olympiatoppen sentralt/regionalt og med særforbundene. Målet var å lage et tverridrettslig kompetansehevingsprogram med positiv effekt for deltakerne.

Programmet består i stor grad av ‘on-site’ veiledning, der hver trener gjennom ett år får 10 besøk av en erfaren og skolert veileder fra Olympiatoppen. Veilederens oppgave vil være å støtte, følge opp og utfordre trenernes arbeid med sine personlige utviklingsmål. I arbeidet med å kartlegge trenerens utviklingsmål for prosjektet, tar vi utgangspunkt i Olympiatoppens modell for trenere i norsk toppidrett, hvor kompetansemålene er sortert under følgende overskrifter:

 • Idrettsfaglig kompetanse
 • Ledelses- og relasjonskompetanse
 • Kompetanse til å lede seg selv

I tillegg til å få besøk av en veileder i trenings- og konkurransesammenheng vil trenerne i hver region samles fire ganger i løpet av året for erfaringsutveksling, nettverksbygging og kunnskapsutvikling.

På toppen av dette kan hver deltakende trener søke om et særidrettslig egenutviklingsstipend på 10.000 Kr. som skal brukes til å videreutvikle egen kompetanse innen sin idrett. Forslag på gode måter å bruke stipendet på er mesterlære hos landslagstrenere, besøke sterke utviklingsmiljøer, eller delta på konferanser.

Olympiatoppens regionale avdelinger gir oss mulighet til å jobbe med trenere i hele Norge, og treffe dem der de jobber med utøverne. Trenerløftet gjennomføres i alle Olympiatoppens regioner med ett kull i 2019 og ett nytt kull i 2020. Hvert kull i hver region består av inntil 8 trenere, totalt vil derfor 144 trenere være en del av Trenerløftet.

1.1 Mål for Trenerløftet:

 • Bedre trenere (ca. 16 per region – 144 totalt)
 • Mer kunnskap om hvordan legge til rette for effektiv læring for trenere (FoU)
  • Kvantitativ studie (Frode Moen, NTNU)
  • Kvalitativ studie (Pål Augestad/Liv Hemmestad, USN)
 • Kompetente veiledere (ca.3 per region – 27 totalt)
  • Alle veilederne går gjennom en skolering i regi av NTNU

1.2 Status per januar 2019:

1.1 Trenere: 
 • Gjennom søknadsrunden høsten 2018 ble 109 trenere tilbudt plass: 66 i 2019 og 43 i 2020.
  • Det vil bli ny supplerende søknadsrunde i noen regioner høsten 2019.
  • 35 av disse 110 er kvinner.
  • 6 av trenerne jobber med parautøvere.
 • De 110 trenerne som nå ble tilbudt en plass representerer følgende 23 særforbund: Amerikanske idretter – Cheerleading / Amerikansk fotball, Boksing, Badminton, Dans, Fotball, Friidrett – Hopp / Sprint, Gym og Turn – Rytmisk gymnastikk / Troppsgymnastikk, Håndball, Ishockey, Judo, Kampsport, Motorsport - Trial, Padling, Seiling, Skiforbundet – Langrenn / Alpint / Kombinert / Hopp / Freeski, Skiskyting, Skøyter – Hurtigløp / Kunstløp, Svømming – Stup / Svømming, Sykkel, Triathlon, Tennis, Vektløfting, Volleyball.

1.4 Veiledere - Støtte, følge opp og utfordre trenernes arbeid med sine utviklingsmål

 • Det er 26 veiledere fra hele landet: 5 kvinner og 21 menn.
 • Veilederne har bakgrunn fra følgende 13 særforbund: Boksing, Fotball, Friidrett, Håndball, Kampsport, Orientering, Padling, Skiforbundet: Alpint – Langrenn – Kombinert - Skihopp, Skøyter, Sykling, Skiskyting, Tennis og Turn.

Prosjektet er kostnadsfritt for deltakerne grunnet den rause gaven fra Sparebankstiftelsen DNB.

Vi håper prosjektet vil bidra til at trenerne blir enda bedre rustet til å hjelpe morgendagens toppidrettsutøvere med å videreutvikle seg i idretten de er så glade i.

Om du har spørsmål eller innspill knyttet til Trenerløftet så ta gjerne kontakt.

Klikk her for å gå til forsiden for trenerløftet. 


  Filer

  Ingen relaterte filer.