Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Informasjon om trenerløftet

Hensikten med Trenerløftet er å bidra til kompetanseheving og utvikling for unge talentfulle trenere. Målet er å ta vare på og utvikle neste generasjon trenere og derigjennom få frem enda flere utøvere på internasjonalt toppnivå i et langsiktig perspektiv.

Trenerløftet er et fellesidrettslig trenerutviklingstiltak for unge prioriterte trenere for morgendagens toppidrettsutøvere. Trenere under 30 år vil bli prioritert, trenere fra alle idretter kan søke, og det er ønskelig med en god balanse av kvinnelig og mannlige trenere.

Trenerutviklingstiltaket består av følgende:

  • Veiledning – En veileder fra Olympiatoppen vil besøke treneren i deres trenings- og konkurransesituasjon 10 ganger gjennom et år. Veileder og trener vil sammen bestemme, og jobbe med, utviklingsmålene til treneren. De overordnede temaene er Relasjoner / Trenerrollen – ledelse / Selvledelse.
  • Fellessamlinger – Trenerne i hver av Olympiatoppens regioner vil samles fire ganger gjennom perioden for å utveksle erfaringer og fortsette læringen sammen.
  • Særidrettslig stipend – Det er i tillegg mulig å søke om et særidrettslig egenutviklingsstipend på 10.000 kroner, som kan brukes på et utviklingstiltak knyttet til sin idrett. For å få dette stipendet må særforbundet og treneren sammen bestemme hva som er det beste utviklingstiltaket for den enkelte trener. (Eksempler som har kommet opp er: Mesterlære – følge landslagstrener i egen idrett en periode. Besøke internasjonale særidrettslig konferanse. Besøke særdeles kompetent særidrettslig utviklingsmiljø i utlandet.)

Ettersom Trenerløftet har fått en generøs gave fra Sparebankstiftelsen DNB så er tiltaket kostnadsfritt for deltakerne.

Til info: Gjennom prosjektet ønsker Olympiatoppen å måle eventuell effekt av tiltaket. Deltakerne i Trenerløftet vil derfor bli spurt om å bidra med informasjon gjennom perioden.

Trykk her for å gå til søknadskjema  

 

    Filer

    Ingen relaterte filer.