Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Treneren i utvikling (regionalt program)

Treneren i utvikling er et regionalt fellesidrettslig trenerutviklingstiltak for trenere som jobber med morgendagens toppidrettsutøvere. 

Om særforbundet ønsker det kan dette programmet være et etter- og videreutdanningstiltak på Trener 2 eller Trener 3 i Trenerløypa. Programmet gjennomføres ved behov og kapasitet i den enkelte region. 

Programmet fokuserer på følgende tematikk:

  1. Olympiatoppens utviklingsfilosofi, egen trenerfilosofi, verdiarbeid, utøveren i sentrum og helhetlig utvikling av utøveren.
  2. Vekst og utvikling – Pubertet, kommunikasjon, eventuelt andre aktuelle fagområder.
  3. Relasjoner og kommunikasjon, motivasjon og mental trening, håndtere andre interessenter som foreldre, andre trenere og støtteapparat.

Følg med i din Olympiatoppen region for mer informasjon om gjennomføring av Treneren i utvikling.


Klikk her for å lese mer om trenerutvikling på Olympiatoppen sine nettsider.

    Filer

    Ingen relaterte filer.