Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Topptrener-utdanning

Olympiatoppens topptrenerutdanninger har som mål å øke kompetansen til trenerne av dagens (topptrener 2) og morgendagens (topptrener 1) toppidrettsutøvere.

Olympiatoppens topptrenerutdanninger er et supplement til trenerutdanningene som særforbundene tilbyr. Både topptrener 1 og 2 står på egne ben, og er utviklet med tanke på forskjellige målgrupper. Det er derfor ikke nødvendig å ha gjennomført topptrener 1 før man eventuelt tar topptrener 2. Begge programmene strekker seg over 2 år og gir 60 studiepoeng.

Topptrener 1

Topptrener 1 er under revidering, mer informasjon kommer. 
Topptrener 1 er for trenere som arbeider med unge ambisiøse utøvere i aldersgruppen 15-19 år. Programmet er et samarbeid mellom NIH og Olympiatoppen, og varer i to år og gir 60 studiepoeng. Målet med programmet er at flere trenere skal få relevant kunnskap om hva som kreves av en trener for å kunne hjelpe unge talenter innen idretten til å bli toppidrettsutøvere. Topptrener 1 legger til rette for relevant erfaringsutveksling mellom deltakere fra ulike idretter, og har et tett forhold mellom teori og praksis. Periodene mellom samlingene brukes til å implementere ny kunnskap inn i egen kontekst og inn mot egen treningsgruppe.

Det er ikke planlagt oppstart av nytt kull på Topptrener 1 høsten 2018, ettersom programmet skal evalueres og potensielt revideres. Mer informasjon kommer.

Topptrener 2

Topptrener 2  er for trenere som arbeider med idrettsutøvere på høyt nasjonalt og/eller internasjonalt nivå. Programmet er et samarbeid mellom NTNU og Olympiatoppen, det varer i to år og gir 60 studiepoeng. Studiet bygger på refleksjon over egen praksis, teoretisk kunnskap og Olympiatoppens erfaringer og kunnskap. Målet er å videreutvikle trenerens kompetanse til å forbedre utøvere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå, og også å utnytte toppidrettsfaglig kompetanse på tvers av ulike idretter gjennom etablering av trenernettverk.

Det er planlagt oppstart av nytt kull på Topptrener 2 høsten 2018, med søknadsfrist 10. mai 2018.

Klikk her for å lese mer om Topptrener 2. 

Ta kontakt med Trine Løkke (trine.lokke@ntnu.no) ved Olympiatoppen Midt-Norge for mer informasjon.


Klikk her for å lese mer om trenerutvikling på Olympiatoppen sine nettsider.

    Filer

    Ingen relaterte filer.