Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Trenerløypa - NIF og særforbundenes arbeid med trenerutvikling

Bedre trenere – Bedre aktivitet – Bedre utøvere. Trenerløypa er et felles rammeverk for trenerutvikling i norsk idrett. 

Ved hjelp av Trenerløypa ønsker norsk idrett at trenere på alle nivåer skal ha muligheten til kontinuerlig å forbedre og videreutvikle egen kompetanse, slik at de bedre kan legge til rette for god aktivitet i klubbene.

Klikk her for mer informasjon om Trenerløypa i regi av NIF og særforbund.

Olympiatoppens rolle

Olympiatoppens rolle og bidrag inn i særforbundenes arbeid med Trenerløypa:

Trener 3-fellessamling

Olympiatoppen er fagansvarlig og breddeidrettsavdelingen er arrangør når NIF inviterer til fellessamling på Trener 3. Særforbundene står selv for de særidrettslige delene av kurset, og har ansvaret for å følge opp deltakerne underveis og i etterkant av fellessamlingen.

De fellesidrettslige temaene på Trener 3-fellessamlingen er: 

  • Mål- og strategiprosesser.
  • Kompetanseanalyse egen trenerrolle.
  • Prestasjonsernæring.
  • Idrettscoaching.
  • Idrettspsykologi. 
Påmelding skjer gjennom eget særforbund, og særforbundene kan sende kvalifiserte deltakere til fellessamlingene.


Klikk her for å lese mer om trenerutvikling på Olympiatoppen sine nettsider.

    Filer

    Ingen relaterte filer.