Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Trenerløftet 2

I forbindelse med at Olympiatoppen fikk en ny tildeling fra Sparebankstiftelsen DNB til å videreutvikle og videreføre Trenerløftet, så lanserer vi nå Trenerløftet 2. Dette vil være en nasjonal gruppe på 12 trenere som allerede har gjennomført Trenerløftet.

Søknadsfristen for første kull er 27. juni 2021 og oppstart for Trenerløftet 2 er i september 2021.

Trenerløftet 2 har lignende form og metode som Trenerløftet, og består av følgende gjennom 18 måneder:

 • Veiledning – en veileder fra Olympiatoppen besøker treneren i trenings og konkurransesituasjon 15 ganger gjennom 18 måneder. Veileder og trener vil sammen bestemme, og jobbe med trenerens utviklingsmål.
 • Fellessamlinger – trenerne samles seks ganger gjennom perioden (18 måneder) for å utveksle erfaringer, knytte nettverk, og fortsette læringen sammen.
 • Særidrettslig stipend - det er i tillegg mulig å søke om et særidrettslig egenutviklingsstipend på 10 000 kroner, som kan brukes på et utviklingstiltak knyttet til idretten. For å få dette stipendet må særforbundet og treneren sammen bestemme hva som er det beste utviklingstiltaket for den enkelte trener. (Gode eksempler som har kommet opp er: Mesterlære – følge/hospitere hos landslagstrener i egen idrett en periode. Besøke internasjonale særidrettslig konferanse. Besøke særdeles kompetent særidrettslig utviklingsmiljø i utlandet).

Søknadskriterier for Trenerløftet 2:

 • Treneren må ha klare ambisjoner om en trenerkarriere, og være en potensiell morgendagens landslagstrener.
 • Treneren må være motivert for å være med på Trenerløftet en gang til, denne gangen i en mindre og nasjonal gruppe sammen med andre motiverte, dedikerte og talentfulle trenere.
 • Treneren må være trygg på at deltakelse i Trenerløftet 2 vil bidra positivt til egen og utøvernes utvikling.
 • Søkeren må være trener for en gruppe utøvere (primært der en eller flere utøvere kan defineres som morgendagens toppidrettsutøver) nå og gjennom hele perioden
 • Søkeren må ha tilhørighet til et godt utviklings- og klubbmiljø som støtter trenerens kompetanseutvikling. Vi vil også legge vekt på trenerens rammevilkår (arbeidskontrakt, støtte, og mulighet til å fokusere på trenervirket)
 • Søkeren må ha gjennomført Trenerløftet og må ha grunnleggende trenerutdanning (minimum Trener 2) i eget særforbund. Annen relevant idrettslig utdannelse kan telle positivt
 • Søkeren må ha, og kunne vise til, en sterk motivasjon for å utvikle seg videre som trener, samt ha et personlig mål om å forbli trener
 • Det må legges ved et anbefalelsesbrev fra særforbundet (trenerutviklingsansvarlig, sportssjef eller landslagssjef) (Ta kontakt for å få mal til anbefalingsbrev)
 • Det må legges ved et anbefalelsesbrev fra arbeidsgiver (idrettslag/særforbund/toppidrettsgymnas el.). (Ta kontakt for å få mal til anbefalingsbrev). Vedleggene må være klare før du begynner på søknadsprosessen, og lastes opp underveis.

Trenerløftet 2 er gratis for de trenerne som blir valgt ut.

Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon om Trenerløftet 2 eller om søknadsprosessen.

Vi ser frem til å høre fra deg og gleder oss til å starte opp med en nasjonal gruppe talentfulle trenere i Trenerløftet 2.


Klikk her for å gå til forsiden for Trenerløftet

 

 

  Filer

  Ingen relaterte filer.