Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Søknad Trenerløftet

Anbefalelsesbrev

Før du starter å fylle ut søknaden er det viktig at du har klart anbefalelsesbrev fra særforbund og arbeidsgiver (idrettslag/særforbund/toppidrettsgymnas el.). NB: Brevene lastes opp underveis i søknaden (søknaden kan ikke mellomlagres).

Anbefalelsesbrevet fra særforbundet bør komme fra ansvarlig for trenerutvikling, sportssjef eller landslagssjef.

Trykk her for mal for anbefalelsesbrev fra særforbund (word-dokument)

Trykk her for mal for anbefalelsesbrev for trenerens arbeidsgiver, eks idrettslag, toppidrettsgymnas (word-dokument).  

Det er et mål å finne kvalifiserte søkere fra hele landet; mannlige og kvinnelige, og trenere for jenter, gutter, og for parautøvere.

Søknadskriterier 

 • Treneren må ha klare ambisjoner om en trenerkarriere
 • Treneren skal i utgangspunktet være ung og være vurdert som et trenertalent innenfor egen idrett
 • Søkeren må være trener for en gruppe utøvere (primært der en eller flere utøvere kan defineres som morgendagens toppidrettsutøver) nå og gjennom hele perioden
 • Søkeren må ha tilhørighet til et godt utviklings- og klubbmiljø som støtter trenerens kompetanseutvikling. Det vil også legges vekt på trenerens rammevilkår (arbeidskontrakt, støtte, og mulighet til å fokusere på trenervirke)
 • Søkeren må ha grunnleggende trenerutdanning (minimum Trener 2) i eget særforbund. Annen relevant idrettslig utdannelse kan telle positivt
 • Søkeren må ha, og kunne vise til, en sterk motivasjon for å utvikle seg videre som trener, samt ha et personlig mål om å forbli trener
 • Det må legges ved et anbefalelsesbrev fra særforbundet (trenerutviklingsansvarlig, sportssjef eller landslagssjef) (Trykk her for mal til anbefalingsbrev)
 • Det må legges ved et anbefalelsesbrev fra arbeidsgiver (idrettslag/særforbund/toppidrettsgymnas el.). (Trykk her for mal til anbefalingsbrev)

Hvordan søker jeg?

Klikk her for å gå til søknadsportalen

Søknadsfrist er 27. juni

Informasjon om Trenerløftet

Hensikten med Trenerløftet er å bidra til kompetanseheving og utvikling for unge talentfulle trenere. Målet er å ta vare på og utvikle neste generasjon trenere og derigjennom få frem enda flere utøvere på internasjonalt toppnivå i et langsiktig perspektiv.

Trenerløftet er et fellesidrettslig trenerutviklingstiltak for unge prioriterte trenere for morgendagens toppidrettsutøvere. Trenere fra alle idretter kan søke, og det er ønskelig med en god balanse av kvinnelig og mannlige trenere. Unge trenere blir prioritert.

Trenerutviklingstiltaket består av følgende:

 • Veiledning – en veileder fra Olympiatoppen besøker treneren i deres trenings- og konkurransesituasjon 15 ganger gjennom 18 måneder. Veileder og trener vil sammen bestemme, og jobbe med, trenerens utviklingsmål
 • Fellessamlinger – trenerne samles seks ganger gjennom perioden for å utveksle erfaringer og fortsette læringen sammen
 • Særidrettslig stipend – det er i tillegg mulig å søke om et særidrettslig egenutviklingsstipend på 10 000 kroner, som kan brukes på et utviklingstiltak knyttet til idretten. For å få dette stipendet må særforbundet og treneren sammen bestemme hva som er det beste utviklingstiltaket for den enkelte trener. (Gode eksempler som har kommet opp er: Mesterlære – følge/hospitere hos landslagstrener i egen idrett en periode. Besøke internasjonale særidrettslig konferanse. Besøke særdeles kompetent særidrettslig utviklingsmiljø i utlandet)

Ettersom Trenerløftet har fått en generøs gave fra Sparebankstiftelsen DNB så er tiltaket kostnadsfritt for deltakerne.

Til info: Gjennom prosjektet ønsker Olympiatoppen å måle eventuell effekt av tiltaket. Deltakerne i Trenerløftet vil derfor bli spurt om å bidra med informasjon gjennom perioden.

 

Klikk her for å gå til forsiden for trenerløftet