Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Søknad Trenerløftet

NB: Informasjon om prosjektet etter 2020 kommer.

Anbefalelsesbrev

Før du starter å fylle ut søknaden er det viktig at du har klart anbefalelsesbrev fra særforbund og idrettslag. NB: Brevene lastes opp underveis i søknaden (søknaden kan ikke mellomlagres). 

Anbefalelsesbrevet fra særforbundet bør komme fra ansvarlig trenerutvikling, sportssjef eller landslagssjef.

Trykk her for en mal for anbefalelsesbrev fra særforbund. (word-dokument)

Trykk her for en mal for anbefalelsesbrev for idrettslag (word-dokument).  

Trenerløftet hadde med 68 trenere i 2019 og 70 trenere i 2020, og det var ønskelig med en jevn fordeling mellom alle Olympiatoppens regioner.

Det er et mål å finne kvalifiserte søkere fra hele landet; mannlige og kvinnelig, og trenere for jenter, gutter, og for parautøvere.

Søknadskriterier 

 • Treneren må ha klare ambisjoner om en trenerkarriere.
 • Treneren skal i utgangspunktet være ung (primært under 30 år) og være vurdert som et trenertalent innenfor egen idrett.
 • Søkeren må være trener for en gruppe utøvere (primært der en eller flere utøvere kan defineres som morgendagens toppidrettsutøver) nå og gjennom hele perioden.
 • Søkeren må ha tilhørighet til et godt utviklings- og klubbmiljø som støtter trenerens kompetanseutvikling.
 • Søkeren må ha grunnleggende trenerutdanning (minimum Trener 2) i eget særforbund. Annen relevant idrettslig utdannelse kan telle positivt.
 • Søkeren må ha, og kunne vise til, en sterk motivasjon for å utvikle seg videre som trener, samt ha et personlig mål om å forbli trener. 
 • Det må legges ved et anbefalelsesbrev fra særforbundet (trenerutviklingsansvarlig, sportssjef eller landslagssjef) (Trykk her for mal til anbefalingsbrev).
 • Det må legges ved et anbefalelsesbrev fra idrettslaget (Trykk her for mal til anbefalingsbrev).

Hvordan søker jeg?

Du må søke på det skjemaet som gjelder for den region som du tilhører. 

Velg blant følgende regioner:

 • Innlandet (Oppland, Hedmark)
 • Midt-Norge (Trøndelag, Møre og Romsdal)
 • Nord (Nordland, Troms og Finnmark)
 • Sør (Agderfylkene)
 • Sørvest (Stavanger, Rogaland)
 • Sørøst (Buskerud, Vestfold, Telemark)
 • Vest (Hordaland, Sogn og Fjordane)
 • Øst (Østfold/Akershus Sør-Øst)

 

Søknadsfrist

Informasjon kommer hosten 2020.

Info om Trenerløftet

Hensikten med Trenerløftet er å bidra til kompetanseheving og utvikling for unge talentfulle trenere. Målet er å ta vare på og utvikle neste generasjon trenere og derigjennom få frem enda flere utøvere på internasjonalt toppnivå i et langsiktig perspektiv.

Trenerløftet er et fellesidrettslig trenerutviklingstiltak for unge prioriterte trenere for morgendagens toppidrettsutøvere. Trenere under 30 år vil bli prioritert, trenere fra alle idretter kan søke, og det er ønskelig med en god balanse av kvinnelig og mannlige trenere.

Trenerutviklingstiltaket består av følgende:

 • Veiledning – En veileder fra Olympiatoppen vil besøke treneren i deres trenings- og konkurransesituasjon 10 ganger gjennom et år. Veileder og trener vil sammen bestemme, og jobbe med, utviklingsmålene til treneren. De overordnede temaene er Relasjoner / Trenerrollen – ledelse / Selvledelse.
 • Fellessamlinger – Trenerne i hver av Olympiatoppens regioner vil samles fire ganger gjennom perioden for å utveksle erfaringer og fortsette læringen sammen.
 • Særidrettslig stipend – Det er i tillegg mulig å søke om et særidrettslig egenutviklingsstipend på 10.000 kroner, som kan brukes på et utviklingstiltak knyttet til sin idrett. For å få dette stipendet må særforbundet og treneren sammen bestemme hva som er det beste utviklingstiltaket for den enkelte trener. (Eksempler som har kommet opp er: Mesterlære – følge landslagstrener i egen idrett en periode. Besøke internasjonale særidrettslig konferanse. Besøke særdeles kompetent særidrettslig utviklingsmiljø i utlandet.)

Ettersom Trenerløftet har fått en generøs gave fra Sparebankstiftelsen DNB så er tiltaket kostnadsfritt for deltakerne.

Til info: Gjennom prosjektet ønsker Olympiatoppen å måle eventuell effekt av tiltaket. Deltakerne i Trenerløftet vil derfor bli spurt om å bidra med informasjon gjennom perioden.

Klikk her for å gå til forsiden for trenerløftet.

  Filer

  Ingen relaterte filer.