Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Hva er Trenerløftet?

Bakgrunn

Olympiatoppen fikk i 2018 en gave fra Sparebankstiftelsen DNB på 9 millioner kroner til det 2-årige prosjektet Trenerløftet. Prosjektets hovedmål er å bidra til kompetanseheving for unge talentfulle trenere, som trener unge talentfulle utøvere.

Trenerløftet ble utviklet i tett dialog mellom Olympiatoppen sentralt/regionalt og med særforbundene. Målet var å lage et tverridrettslig kompetansehevingsprogram med positiv effekt for deltakerne.

Program

Programmet består i stor grad av veiledning i trening og konkurranse. Gjennom ett år får hver trener 10 besøk av en erfaren og skolert veileder fra Olympiatoppen. Veilederens oppgave vil være å støtte, følge opp og utfordre trenernes arbeid med sine personlige utviklingsmål. I arbeidet med å kartlegge trenerens utviklingsmål for prosjektet, tar vi utgangspunkt i Olympiatoppens modell for trenere i norsk toppidrett, hvor kompetansemålene er sortert under følgende overskrifter:
 • Idrettsfaglig kompetanse
 • Ledelses- og relasjonskompetanse
 • Kompetanse til å lede seg selv

I tillegg til å få besøk av en veileder i trenings- og konkurransesammenheng vil trenerne i hver region samles fire ganger i løpet av året for erfaringsutveksling, nettverksbygging og kunnskapsutvikling.

På toppen av dette kan hver deltakende trener søke om et særidrettslig egenutviklingsstipend på 10.000 Kr. som skal brukes til å videreutvikle egen kompetanse innen sin idrett. Forslag på gode måter å bruke stipendet på er mesterlære hos landslagstrenere, besøke sterke utviklingsmiljøer, eller delta på konferanser.

Olympiatoppens regionale avdelinger gir oss mulighet til å jobbe med trenere i hele Norge, og treffe dem der de jobber med utøverne. Trenerløftet gjennomføres i alle Olympiatoppens regioner med ett kull i 2019 og ett nytt kull i 2020. Hvert kull i hver region består av inntil 8 trenere, totalt vil derfor omkring 144 trenere være en del av Trenerløftet.

Mål for Trenerløftet

 • Bedre trenere (ca. 16 per region – 144 totalt)
 • Mer kunnskap om hvordan legge til rette for effektiv læring for trenere (FoU)
  • Kvantitativ studie (Frode Moen, NTNU)
  • Kvalitativ studie (Pål Augestad/Liv Hemmestad, USN)
 • Kompetente veiledere (ca. 3 per region – 27 totalt)
  • Alle veilederne har gjennomført en veilederskolering i regi av NTNU

Trenere og veiledere

Trenerløftet – deltakere og veiledere (status per januar 2020):

Trenere

Gjennom søknadsrunden 2018 og 2019 ble 135 trenere tilbudt plass
 • 41 kvinner og 94 menn 
 • 8 av trenerne jobber med parautøvere. 
De 135 trenerne som ble tilbudt plass representerer følgende 25 særforbund: Amerikanske idretter – Cheerleading / Amerikansk fotball, Boksing, Badminton, Dans, Fotball, Friidrett – Hopp / Sprint, Golf, Gym og Turn – Rytmisk gymnastikk / Troppsgymnastikk, Håndball, Ishockey, Judo, Kampsport, Motorsport – Trial / Motorcross, Klatring, Padling, Seiling, Skiforbundet – Langrenn / Alpint / Kombinert / Hopp / Freeski, Skiskyting, Skøyter – Hurtigløp / Kunstløp, Svømming – Stup / Svømming, Sykkel, Triathlon, Tennis, Vektløfting, Volleyball

Veiledere

Veiledere skal støtte, følge opp og utfordre trenernes arbeid med sine utviklingsmål.

 • Det er 28 veiledere fra hele landet: 6 kvinner og 22 menn. 
 • Veilederne har bakgrunn fra følgende 14 særforbund: Boksing, Fotball, Friidrett, Håndball, Kampsport, Orientering, Padling, Skiforbundet: Alpint – Langrenn – Kombinert - Skihopp, Skøyter, Sykling, Skiskyting, Tennis, Turn og Volleyball. 
Prosjektet er kostnadsfritt for deltakerne grunnet den rause gaven fra Sparebankstiftelsen DNB.

Vi håper prosjektet vil bidra til at trenerne blir enda bedre rustet til å hjelpe morgendagens toppidrettsutøvere med å videreutvikle seg i idretten de er så glade i.

Om du har spørsmål eller innspill knyttet til Trenerløftet så ta gjerne kontakt med prosjektleder John Anders Bjørkøy.

Klikk her for å gå til søknad for Trenerløftet. Klikk her for å gå til forsiden for trenerløftet

  Filer

  Ingen relaterte filer.