Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Hva er Trenerløftet?

Bakgrunn

I 2018 fikk Olympiatoppen ni millioner kroner i gave fra Sparebankstiftelsen DNB til det toårige prosjektet Trenerløftet. Prosjektets hovedmål er å bidra til kompetanseheving for unge talentfulle trenere, som trener unge talentfulle utøvere.

På grunn av de positive resultatene fra Trenerløftet, fikk Olympiatoppen fornyet tillit i 2021 fra Sparebankstiftelsen DNB, og mottok en ny gave på 15,45 millioner kroner til å fortsette prosjektet med ytterligere tre kull over totalt fire og et halvt år.

Trenerløftet er utviklet i tett dialog mellom Olympiatoppen sentralt og regionalt, samt med særforbundene. Målet er å lage et tverridrettslig kompetansehevingsprogram med positiv effekt for deltakerne.

Program

Programmet består i stor grad av veiledning i trening og konkurranse. Gjennom 18 måneder får hver trener 15 besøk/veiledninger av en erfaren og skolert veileder fra Olympiatoppen. Veilederens oppgave vil være å støtte, følge opp og utfordre trenernes arbeid med sine personlige utviklingsmål. I arbeidet med å kartlegge trenerens utviklingsmål for prosjektet, tar vi utgangspunkt i Olympiatoppens modell for trenere i norsk toppidrett, hvor kompetansemålene er sortert under følgende overskrifter:

 • Idrettsfaglig kompetanse
 • Ledelses- og relasjonskompetanse
 • Kompetanse til å lede seg selv

I tillegg til å få besøk av en veileder i trenings- og konkurransesammenheng, samles trenerne i hver region seks ganger i løpet av året for erfaringsutveksling, nettverksbygging og kunnskapsutvikling.

I tillegg kan hver deltakende trener søke om et særidrettslig egenutviklingsstipend på 10 000 kr. som skal brukes til å videreutvikle egen kompetanse innen sin idrett. Forslag på gode måter å bruke stipendet på er mesterlære hos landslagstrenere, å besøke sterke utviklingsmiljøer eller delta på konferanser.

Olympiatoppens regionale avdelinger gjør det mulig å jobbe med trenere i hele Norge, og treffe dem der de jobber med utøverne. Trenerløftet gjennomføres i alle Olympiatoppens regioner og neste kull starter høsten 2021, med søknadsfrist 27. juni 2021. Dette kullet består av omkring 50 trenere for morgendagens utøvere.

I tillegg til å videreføre Trenerløftet lanseres også Trenerløftet 2. Dette er et nasjonalt program for 12 trenere, med lignende form som Trenerløftet, der trenere som allerede har gjennomført Trenerløftet kan søke om å få plass. Målgruppen er de trenerne som har god nytte av denne måten å jobbe med egen kompetanseheving på, samt at de identifiserer seg som morgendagens landslagstrenere.

Prosjektet er kostnadsfritt for deltakerne grunnet den rause gaven fra Sparebankstiftelsen DNB.

Vi håper prosjektet bidrar til at trenerne blir enda bedre rustet til å hjelpe morgendagens toppidrettsutøvere med å videreutvikle seg i idretten sin.

Mål for Trenerløftet

 • Bedre trenere
  • Bidra til bedre kjønnsbalanse blant trenere i toppidretten
  • Påvirke trenernes kompetanse positivt
 • Bedre veiledere
  • Bidra til bedre kjønnsbalanse blant ledere i toppidretten
 • Mer kunnskap om effektiv kompetanseheving for trenere
  • Formidle ny kunnskap ut til relevante miljøer (særforbund, klubber)

Om du har spørsmål eller innspill knyttet til Trenerløftet, ta gjerne kontakt med prosjektleder John Anders Bjørkøy.


Klikk her for å gå til søknad for Trenerløftet


Klikk her for å gå til forsiden for Trenerløftet

  Filer

  Ingen relaterte filer.