Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Olympiatoppens Trenerfilosofi

OLYMPIATOPPENS TRENERFILOSOFI

Dette dokumentet ivaretar og bygger videre på viktige elementer i Olympiatoppens trenerfilosofi:

Trenerens tanker, holdninger, innsikt og verdier gir grunnlag for handlinger, bestemmer hvordan treneren leder det praktiske arbeidet og viser retning i arbeidet med utøverne. Trenerne må derfor ha en tydelig trenerfilosofi. De som arbeider med trenerne i norsk idrett må hjelpe dem med å utvikle og praktisere filosofien. Treneren skal:

  • Sette utøverne i sentrum for den idrettslige utviklingen
  • Lære utøverne å ta ansvar for eget utviklingsprosjekt
  • Bidra til helhetlig utvikling av utøverne
  • Behandle hver utøver som et unikt individ

Den enkelte treners trenerfilosofi skal bygge på disse elementene, men være tilpasset situasjon og den enkelte idretts egenart.


Klikk her for å gå til forsiden for modell for utvikling av trenere i norsk toppidrett.Klikk her for å gå til forsiden for trenerutvikling.