Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Definisjoner

TOPPIDRETT

Dagens toppidrettsutøvere er utøvere som driver trening og forberedelser i verdensklasse avhengig av den enkelte idretts egenart og utbredelse. Arbeidet fører jevnlig til internasjonale toppresultater. Idretten er for disse utøverne førsteprioritet. (Olympiatoppens strategiske utviklingsplan 2017-2022).

Morgendagens toppidrettsutøvere er utøvere som på varierende alders- og prestasjonsnivå driver omfattende kvalitetsutvikling gjennom en langsiktig progresjonsplan som normalt vil føre fram til internasjonalt toppidrettsnivå. (Utviklingsplan for Olympiatoppens utviklingsavdeling 2017-2022.)

TOPPIDRETTSTRENER

En person som leder og legger til rette for utøveres og lags helhetlige utvikling med mål om å nå resultater på internasjonalt toppnivå på kort og lang sikt.

Med helhetlig utvikling menes fysisk, mental og sosial utvikling, på og utenfor idrettsarenaen.

KOMPETANSE

Kunnskap, erfaring, holdning, ferdighet og evne til å kunne utføre praktiske handlinger.

TOPPIDRETTSTRENERENS ANSVAR

Toppidrettstrenerens ansvar er å lede og legge til rette for utøveres og lags helhetlige utvikling med mål om å nå resultater på internasjonalt toppnivå på kort og lang sikt.

MÅL FOR OLYMPIATOPPENS UTVIKLINGSTILTAK FOR TOPPIDRETTSTRENERE

Videreutvikle treneres kompetanse til å lede og legge til rette for utøveres og lags helhetlige utvikling for å nå resultater på internasjonalt toppnivå på kort og lang sikt


Klikk her for å gå til forsiden for modell for utvikling av trenere i norsk toppidrett.Klikk her for å gå til forsiden for trenerutvikling.

    Filer

    Ingen relaterte filer.