Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Ledelses- og relasjonskompetanse

LEDELSES- OG RELASJONSKOMPETANSE
Kunnskap, erfaring, holdning, ferdighet og evne til å:

 • Velge, organisere, lede og utvikle prestasjonsteamet
  • Gjennomføre og følge opp mål-, strategi- og verdiprosesser
  • Skape dynamiske team med konstruktive relasjoner
  • Skape en god utviklingskultur der hver enkelt persons kompetanse bringes inn og benyttes i fellesskapet.
  • Utvikle gode rutiner
  • Definere og avklare ansvar og roller
 • Bruke pedagogiske ferdigheter i sitt lederskap
  • Involvering og medansvar
  • Kommunikasjon
 • Håndtere ulike interessenter
  • Påvirke oppover og nedover for å skape gode rammebetingelser
 • Håndtere dilemmaer og kompleksitet

Klikk her for å gå til forsiden for modell for utvikling av trenere i norsk toppidrett.Klikk her for å gå til forsiden for trenerutvikling.

  Filer

  Ingen relaterte filer.