Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Talentutvikling

Enhet for Talentutvikling har som hovedmål å stimulere utøvere og trenere til å jobbe målrettet etter en langsiktig plan, for å skape de beste forutsetningene for en kommende toppidrettskarriere.

Vi fokuserer på langsiktig tenkning, mestrings- og utviklingsfokus og en helhetlig utvikling av mennesket.

Olympiatoppens utviklingsfilosofi

Olympiatoppens utviklingsfilosofi er ment som et teoretisk bakteppe for arbeid med utvikling av morgendagens topputøvere innen ulike idretter.

Skole og idrett

Videregående skoler er en viktig arena for utvikling av morgendagens utøvere.

Mesterskap

Olympiatoppen, i samarbeid med særforbundene, forbereder, tar ut og sender utøvere til internasjonale fleridrettsmesterskap for ungdom. Les om Youth Olympic Games (YOG) og European Youth Olympic Festival (EYOF).

Treningsdagboken

Olympiatoppens treningsdagbok er et viktig verktøy i treningshverdagen for både dagens og morgendagens toppidrettsutøvere. Vi jobber løpende med å gjøre dagboken best mulig.

Kontakt oss

Olympiatoppen

Telefon
21 02 90 00
Besøksadresse
Sognsveien 228
Poststed
0840 Oslo
Treningssenteret
24 07 57 20
Sportshotellet
22 02 57 35
Helseavdelingen
24 07 57 10

Regioner