Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Talentutvikling

Enhet for Talentutvikling har som hovedmål å stimulere utøvere og trenere til å jobbe målrettet etter en langsiktig plan, for å skape de beste forutsetningene for en kommende toppidrettskarriere.

Vi fokuserer på langsiktig tenkning, mestrings- og utviklingsfokus og en helhetlig utvikling av mennesket.

Olympiatoppen inviterer til miniseminar med Richard Magill

Seminaret finner sted på Auditorium Innsikt på NIH lørdag 13. oktober kl. 09.00-11.30

Olympiatoppens utviklingsfilosofi

Olympiatoppens utviklingsfilosofi er ment som et teoretisk bakteppe for arbeid med utvikling av morgendagens topputøvere innen ulike idretter.

Olympiatoppens coaching- og treningsseminar

Olympiatoppens coaching- og treningsseminar arrangeres årlig. Under finner du presentasjoner fra tidligere seminarer. 

Skole og idrett

Videregående skoler er en viktig arena for utvikling av morgendagens utøvere.

Mesterskap

Olympiatoppen, i samarbeid med særforbundene, forbereder, tar ut og sender utøvere til internasjonale fleridrettsmesterskap for ungdom. Les om Youth Olympic Games (YOG) og European Youth Olympic Festival (EYOF).

Treningsdagbok

Olympiatoppen beklager at det er brukerproblemer med den nye treningsdagboken. Vi jobber for fullt for at den snarest skal være et godt verktøy for utøverne.

Kontakt oss

Olympiatoppen

Telefon
21 02 90 00
Besøksadresse
Sognsveien 228
Poststed
0840 Oslo
Treningssenteret
24 07 57 20
Sportshotellet
22 02 57 35
Helseavdelingen
24 07 57 10

Regioner