Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Søk om midler til FoU-prosjekt

Alle FoU-prosjekt skal forankres i en av OLTs fagavdelinger. 

Søknadsprosedyrer

 • Elektronisk søknadsskjema skal benyttes
 • Søknadsfristen for FoU-midler er 1. desember
 • Alle FoU-søknader skal ha vedlagt en utdypende prosjektbeskrivelse
 • Det skal fremgå av prosjektsøknaden om det er et forskningsprosjekt (i samarbeid med vitenskapelig institusjon) eller om det er et utviklingsprosjekt (ikke krav til publisering, men med tydelig målbeskrivelse av ny «medaljekunnskap»)
 • Alle forskningsprosjekt skal ha en identifisert prosjektleder og være knyttet til en forskningsinstitusjon
 • Alle FoU-prosjekt skal være forankret i en av OLTs fagavdelinger. Dersom det er usikkerhet rundt hvilke fagmiljøer som er aktuelle for prosjektet, kan søker ta kontakt med fagansvarlig eller fagsjef prestasjon hos OLT for innspill
 • Relevant fagansvarlig i OLT skal kvalitetssikre søknaden før den sendes inn for å:
  • Sikre at prosjektet gir mest mulig relevant «medaljekunnskap»
  • Skaffe fagansvarlig nødvendig nærhet til prosjektet, slik at kunnskapen kan implementeres så snart resultater foreligger

Innsendte prosjektbeskrivelser vil bli vurdert ut ifra følgende kriterier:

 1. Om prosjektet fremskaffer relevant medaljekunnskap til internasjonale mesterskap.
 2. Forankring i aktuell(e) OLT fagavdeling(er).
 3. Forankring i universitet- og høgskole med miljø som prioriterer toppidrettsforskning og som innehar nødvendig kompetanse og infrastruktur.
 4. Forankring i aktuelt særforbund (trener, sportssjef, generalsekretær).
 5. Forankring hos OLT-coach.
 6. Gjennomføring av forskningsprosjekt i 3-parts samarbeid; OLT/særidrett/ forskningsinstitusjon.
 7. Realisme i prosjektplan, tidsplan, ressurser, prosjektledelse, pilot? m.m.
 8. Tverrfaglige prosjekt skal gi helhetlig kunnskap.
 9. Utnyttelse av investerte ressurser.

Prosjektene vil bli vurdert av fagansvarlige og ledelsen i Olympiatoppen. Prosjektene vil bli vurdert i desember måned, og i januar vil det bli gitt en tilbakemelding på hvilke prosjekter som mottar støtte eller ikke. 

Ta kontakt med utviklingssjef eller fagansvarlige dersom det er behov for ytterligere informasjon.

  Filer

  Ingen relaterte filer.