Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Forskningsstudie ishockey

Olympiatoppen og Høyskolen Kristiania har nå satt i gang et forskningsprosjekt hvor formålet er å undersøke sammenhengen mellom fysiske testresultater (hurtighet, spenst, styrke og utholdenhet) og individuell kampprestasjon (antall mål, assists, o.l.) i ishockey. 

Dataene inkluderer nærmere 700 ishockeyspillere i den norske GET-ligaen som har gjennomført fysiske tester på Olympiatoppen i perioden 2008-2017.

Grunnet utvalgets størrelse, vil det ikke være praktisk mulig å innhente samtykke eller å gi informasjon til den enkelte registrerte. Norsk Senter for Forskningsdata har likevel godkjent prosjektet siden hensynet til allmenne/samfunns interesser, og da spesielt for toppidretten, klart overstiger de potensielle ulempene det medfører for den enkelte utøver at deres test data benyttes i forskningsprosjektet.

Følgende tiltak er imidlertid igangsatt for å håndtere de identifiserte risikoene med tanke på identifiserende opplysninger 

  • Forskningsgruppen får ikke tilgang til direkte identifiserende opplysninger
  • Kun prosjektleder vil ha tilgang til datamaterialet
  • Prosjektperioden er begrenset (01.12.2021)
  • Det vil bli benyttet nettside til å informere om prosjektet

Svarene på undersøkelsen vil kunne fortelle hvilke fysiske parametere som ishockey spillere bør vektlegge i sitt daglige treningsarbeid. Olympiatoppens retningslinjer for trening skal være kunnskapsbasert, og dette prosjektet vil være et viktig bidrag inn mot norsk ishockey. På sikt vil denne forskningen kunne bidra til utvikling av beste praksis innen idrettstrening med tanke på å øke nytteeffekten av den treningen som utøverne gjennomfører.

I henhold til gjeldende reglement skal det gis offentlig informasjon om behandlingen av personopplysninger for dette prosjektet på Høyskolen Kristiania og OLT sine nettsider. Denne informasjonen skal følge kravene i art. 14 i personvernforordningen. Dette innebærer at de registrerte har rett til innsyn (art. 15), retting (art. 16), sletting (art. 17), begrensning (art. 18), underretning (art. 19) og protest (art. 21). Rettighetene gjelder i den grad den registrerte er mulig å sikkert identifisere enkeltpersoner i datamaterialet. Rettighetene kan utøves ved å ta kontakt med Paul Solberg (paul.solberg@olympiatoppen.no; prosjektansvarlig for OLT) eller Thomas Haugen (thomas.haugen@kristiania.no; prosjektansvarlig for Høyskolen Kristiania).

    Filer

    Ingen relaterte filer.