Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Olympiatoppens FoU-oppdrag

Olympiatoppens FoU-oppdrag består av å:

  1. Identifisere toppidrettsrelevante problemstillinger
  2. Sikre gjennomføring av anvendt forsknings- og utviklingsarbeid i samhandling med de ypperste forskningsinstitusjonene
  3. Implementere kunnskapen i trenerutviklingsprogram og treningsprosesser i prioriterte idretter

Dette FOU-arbeidet skal styrke kjerneoppgavene i Olympiatoppen og norsk toppidrett, gjennom å bidra til bedre daglig treningskvalitet, sterkere relasjoner i prestasjonsteamene og høyere kvalitet i konkurransegjennomføring. 

Kriterier for Olympiatoppens FoU-arbeid:

  1. Fremskaffer helhetlig og relevant medaljekunnskap
  2. Er godt forankret i aktuell(e) OLT-fagavdeling(er)
  3. Er forankret i de ypperste universitet- og høgskolemiljøene
  4. Har forankring i aktuelt særforbund (trener, sportssjef, generalsekretær), og hos OLT-coach
  5. Har realisme i prosjektplan, tidsplan, ressurser og prosjektledelse
  6. Har en optimal utnyttelse av investerte ressurser

Med bakgrunn i dette prioriterer Olympiatoppen det meste av FOU-ressursene i langsiktige og strategisk viktige prosjekter. Disse prosjektene skal utvikle ny kunnskap over lengre tidsperioder, og skape et sterkt nettverk av forskere og fagpersoner som jobber sammen om å utvikle kunnskap. Fortrinnsvis skal utviklingsarbeid og implementering foregå i regi av Olympiatoppen og særidrettene, mens forskningen skal gjennomføres av forskningsinstitusjonene.

Klikk her for en detaljert beskrivelse av Olympiatoppens FOU strategi (PDF)

Ta kontakt med leder FOU i Olympiatoppen, Øyvind Sandbakk (oyvind.sandbakk@olympiatoppen.no), for mer informasjon om prosjektene og dialog om framtidig samarbeid.