Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Prestasjon

Avdeling for prestasjon. Fagsjef prestasjon er Else-Marthe Sørlie Lybekk. 

Kraft/styrke

Avdelingen jobber med å heve kompetansen til trenere for norske landslag innen områdene styrke-, spenst- og hurtighetstrening.

Teknikk/Motorikk

Avdelingen jobber for å utvikle og gjennomføre beste praksis innenfor teknisk og motorisk trening.

Utholdenhet

Avdeling for utholdenhet jobber for å heve kompetansen til trenere for norske landslag i utholdenhetstrening.

Treningssenter

Olympiatoppens treningssenter har som hovedmålsetning å tilrettelegge optimale treningsforhold for landets toppidrettsutøvere.

Toppidrettscoaching

Internt i Olympiatoppen skiller vi mellom de operative coachene som jobber tett med de ulike idrettene, og fagområdet "Toppidrettscoaching". 

Idrettsernæring

Avdelingen formidler forskningsbasert kunnskap, og har veiledere med lang erfaring med ulike idretter på høyt internasjonalt nivå.

Idrettspsykologi

Avdeling for idrettspsykologi jobber med å utvikle mentale ferdigheter hos utøvere og trenere.

Teknologi

Fagavdelingen har som hovedmålsetting å utvikle og gjennomføre utviklingsprosjekter innenfor teknologi og utstyr som gir norske utøvere og idretter et konkurransefortrinn i kampen om medaljene i internasjonale konkurranser. 

Treningsdagbok

Olympiatoppen beklager at det er brukerproblemer med den nye treningsdagboken. Vi jobber for fullt for at den snarest skal være et godt verktøy for utøverne.

Kontakt oss

Olympiatoppen

Telefon
21 02 90 00
Besøksadresse
Sognsveien 228
Poststed
0840 Oslo
Treningssenteret
24 07 57 20
Sportshotellet
22 02 57 35
Helseavdelingen
24 07 57 10

Regioner