Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Tjenester

Avdeling for idrettspsykologi jobber med å utvikle mentale ferdigheter hos utøvere og trenere.

Sentrale områder er spenningsregulering, konsentrasjon, målsetting/motivasjon, visualisering, planlegging av hverdagen mm.

Fagavdelingens kompetanse inngår i en helhetlig prestasjonsutvikling der trener og OLT coach kvalitetssikrer helheten.

Hvem kan ta kontakt?

Utøvere og trenere som er tilknyttet Olympiatoppen er prioritert, men andre toppidrettsutøvere får også tilbud så sant det er kapasitet.

Hvordan skjer kontakten?

Første møte er som regel på TS. Videre oppfølging varierer veldig - alt fra 3-4 møter til samarbeid over en sesong / år. Oppfølging skjer også pr telefon og e-mail, samt på samlinger.

Tilbake til forsiden for idrettspsykologi


 
    Filer

    Ingen relaterte filer.