Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Om SF-teamet på Olympiatoppen

Teamet er satt sammen av følgende tjenester. 

Veiledning om kosthold og fysisk aktivitet

Heidi Holmlund

Klinisk ernæringsfysiolog. Bachelor fysisk aktivitet og helse, Norges idrettshøgskole, og klinisk ernæringsfysiolog, Universitetet i Oslo. Fagfelt er kostveiledning ved spiseforstyrrelser, samt prestasjonsernæring, kostoptimalisering, tilrettelegging av kosthold på reise, og mer generell klinisk ernæring og kunnskapsformidling. 

Psykiatrisk utredning og samtalebehandling

Finn Skårderud

Professor dr. med, spesialist i psykiatri. Skårderud er leder av teamet for spiseforstyrrelser ved Olympiatoppen. Han har i en årrekke arbeidet med spiseforstyrrelser, både som behandler, underviser og forsker. Han har vært tilknyttet Olympiatoppen i femten år som psykiater med spiseforstyrrelser som hovedfelt. Også tilknyttet Olympiatoppen i coachingprogrammer, og har i den sammenheng kontakt med flere lag. Finn Skårderud er også stifter og direktør av Institutt for spiseforstyrrelser/Villa SULT, som Olympiatoppen har et formalisert samarbeid med. For dette, se www.spiseforstyrrelser.no.

Medisinsk utredning og behandling

Ved Olympiatoppen finnes flere erfarne idrettsleger som kan bidra med somatisk utredning og behandling. 

Klikk her for informasjon om hvor du skal henvende deg.

Annen informasjon

Laboratorieundersøkelser

På grunn av de medisinske farene ved spiseforstyrrelser må pasienter akseptere å ta blodprøver m.m. i henhold til våre rutiner. Det kan også være aktuelt med utholdenhetstester, belastnings-EKG, bentetthetsmålinger, radiologiske undersøkelser m.m. Vi bør også kunne få kopier av resultater av laboratorieundersøkelser og andre medisinske utredninger utført av andre behandlere – når vi oppfatter dette som relevant for vårt arbeid. 

Spørreskjema

Både på grunn av behovet for god diagnostisk utredning, evaluering av våre tjenester samt for videre kompetanseutvikling innenfor dette spesialfeltet, vil våre pasienter bli presentert for standardiserte spørreskjemaer og diagnostiske intervjuer. 

Undervisning

Medlemmene av teamet bidrar også med undervisning og veiledning og etter behov og ønske dialogmøter med trenere og ledere. 

Sunn jenteidrett

Klikk her for å gå til nettsidene til Sunn Jenteidrett.

Psykiatriske tjenester ved Olympiatoppens helseavdeling

Det vises til ovenstående redegjørelse om behandlingstilbud for spiseforstyrrelser.

    Filer

    Ingen relaterte filer.