Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Olympiatoppens holdning til kosthold og bruk av kosttilskudd blant toppidrettsutøvere tilknyttet Olympiatoppen

Olympiatoppens holdning til kosthold og bruk av kosttilskudd er forankret i NIF’s holdning til doping og organisasjonens antidopingarbeid.

Olympiatoppen har som sin viktigste oppgave å lede an og være en pådriver i toppidrettsarbeidet i Norge. Dette arbeidet skal til enhver tid være basert på idrettens grunnverdier; glede - helse – felleskap ærlighet. Olympiatoppen skal bidra til at utviklingen i norsk toppidrett baseres på god etikk og moral. Olympiatoppens holdning til kosthold og bruk av kosttilskudd er forankret i NIF’s holdning til doping og organisasjonens antidopingarbeid.

For å sikre en enhetlig holdning og adferd vedrørende kosthold og bruk av kosttilskudd blant toppidrettsutøvere som er kvalifisert for stipend i Olympiatoppen, har Olympiatoppen fastsatt prinsipper.

Klikk her for å laste ned Olympiatoppens holdning til kosthold og bruk av kosttilskudd blant  toppidrettsutøvere tilknyttet Olympiatoppen (PDF)