Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Vektregulering

Norges Idrettshøgskole og Olympiatoppen har igangsatt et prosjekt for toppidrettsutøvere. Hensikten med forskningsprosjektet er å se hvordan den veiledningen som gis på når det gjelder ernæring, vektregulering og forstyrret spiseatferd virker.

Dr.grads avhandling på vektregulering blant toppidrettsutøvere

Dette prosjektet er nå ferdig og resultatene samlet i en doktorgradsavhandling av Ina Garthe. Klikk her for å laste ned hele avhandlingen.

Bakgrunn

Idrettsutøvere har et økt behov for energi og næringsstoffer. Valg av matvarer, måltidsfrekvens, timing av måltider og restitusjon er viktige faktorer i et treningsregime for å få maksimalt utbytte av utøvers potensial. Dette kan by på flere utfordringer for noen utøvere: energiinntak (kaloriinntak) i forhold til forbruk, tilstrekkelig inntak av makro- og mikronæringsstoffer og planlegging og tilrettelegging av måltider. Ernæringsavdelingen og helseavdelingen på har i de siste årene tilbudt veiledning på vektregulering og behandling av utøvere med forstyrret spiseatferd/spiseforstyrrelser. Vi ønsker nå å teste ut effekten av de veiledningsregimene vi tilbyr.

Formål

Formålet med denne studien er følgende:
 1. Se på effekten av en 24 ukers behandling/veiledning av utøvere med forstyrret spiseatferd/spiseforstyrrelse, menstruasjonsforstyrrelser og redusert beinmasse
 2. Se på effekten av 6-12 ukers veiledning på vektregulering (vektøkning, vektreduksjon)
 3. Se på effekten av kostoptimalisering

Metode

Utøvere som henvender seg til s helseavdeling og ernæringsavdeling vil få avtale om tid for en samtale med Professor Jorunn Sundgot-Borgen. I forbindelse med denne samtalen vil det bli klargjort hvilke behov utøveren har og hva han/hun ønsker hjelp til, og utøverne blir således delt inn i: triade, vektreduksjon, vektøkning og kostoptimalisering.

Utøverne blir så randomisert inn i to grupper, veiledning I og veiledning II, der vi ønsker å se på effekten av de ulike veiledningsregimene.

Hvem blir forespurt om å delta?

Juniorer og seniorer (landslagsutøvere – A, B og rekrutter) i utvalgte særforbund som er medlem av Norges Idrettsforbund, samt elever/utøvere ved Norges Toppidrettsgymnas, Wang Toppidrettsgymnas. Primært vil det være utøvere som henvender seg til s helseavdeling, ernæringsavdeling eller treningsavdeling for følgende veiledning:

 1. Kostoptimalisering (optimalisering av kostholdet i forhold til din idrett)
 2. Vektøkning (vektøkning i form av økt muskelmasse)
 3. Vektreduksjon (vektreduksjon i form av tap av fettmasse)
 4. Veiledning i forhold til forstyrret spiseadferd/spiseforstyrrelser, menstruasjonsforstyrrelser eller påvist tap av beinmasse

Hva skal de gjøre dersom de blir med?

 • En samtale med Jorunn Sundgot-Borgen
 • Fylle ut et spørreskjema
Målinger som blir gjort i forbindelse med studien:
 • Måle kroppssammensetning (DXA og kaliper)
 • Blodprøve
 • 4 dagers veid kostregistrering
 • Mat og treningsdagbok
 • Mental evaluering: , EDI, Contingent self-esteem Scale.
De involverte i prosjektet er underlagt taushetsplikt og prosjektet er meldt til personvernombudet for forskning. Blodprøvene vil bli oppbevart i en biobank uten kommersielle interesser (vurdert av Regional Etisk Komite). Prøvene vil bli lagret i inntil 10 år. Ansvarlig for biobanken er Professor ved NIH. Dersom utøver/foreldre ønsker å tilbakekalle samtykket, kan dere kreve det biologiske materialet destruert og innsamlede helse- og personopplysninger slettet eller utlevert.

Vi starter undersøkelsen i løpet av januar 2006.

Det er selvfølgelig frivillig å delta i undersøkelsen og om de ønsker det, kan de trekke seg fra studien uten grunn når de vil. Utøvere under 18 år skal informere sine foreldre om studien. De har således mulighet til å nekte deltakelse på vegne av utøveren. Dersom utøveren er under 16 år må vi ha foreldrenes skriftlige godkjennelse.

Vi vil samarbeide med trenere og ledere slik at forsøket legges til rette med tanke på å forstyrre sesongen minst mulig. Utøverne vil få mulighet til å gå igjennom en del tester som de vanligvis ikke får anledning til, og det er ikke knyttet risiko eller smerte til noen av testene. De vil også få en profesjonell vurdering av kostholdet, og nøye oppfølging gjennom den perioden du er med på undersøkelsen. Som forsøksperson er de forsikret gjennom forsøket, slik at de er sikret økonomisk kompensasjon for eventuelle skader eller komplikasjoner.

Olympiatoppens helseavdeling, ernæringsavdeling og treningsavdeling er med i teamet. Prosjektleder for studien er Professor Jorunn Sundgot-Borgen og stipendiat er Cand.Scient Ina Garthe. Medisinsk ansvarlig er sjefslege Professor Lars Engebretsen.

Jorunn Sundgot-Borgen: 23 26 23 35 jorunn.sundgodt-borgen@nih.no

Ina Garthe: 23 00 00 0/99003916 ina.garthe@olympiatoppen.no

Med vennlig hilsen

Jorunn Sundgot-Borgen
Professor , Norges idrettshøgskole,Olympiatoppen

Ina Garthe
Cand.Scient, Norges idrettshøgskole, Olympiatoppen

Jarle Aambø
Toppidrettssjef, Olympiatoppen