Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Spiseforstyrrelser - Tilbud ved OLT

Spiseforstyrrelser er et fenomen som har stor og alvorlig utbredelse innenfor idrettene.

Gjennom flere år har det i tilknytning til Olympiatoppen blitt utviklet faglig kompetanse omkring spiseforstyrrelser hos idrettsutøvere.

Vi har lenge hatt et team som arbeider med slike problemer. I begynnelsen av 2009 har våre tjenester blitt styrket og kvalitetssikret. Dette handler ikke minst om et formelt samarbeid med Regional avdeling for spiseforstyrrelser (RASP), Oslo universitetssykehus, Ullevål. For mer informasjon om RASP, klikk her (ekstern link).

For at det kompetansemessig skal være mulig å etablere en slik spesialisert poliklinisk funksjon fra RASP sin side, og for å fremme kompetanseutvikling i forhold til arbeidsfeltet spiseforstyrrelser og idrett, er det behov for å gi et slikt område prioritet. Olympiatoppen bidrar derfor også økonomisk til realiseringen av en spesialsatsing på RASP i form av metodeutvikling, veiledning, seminarvirksomhet, undervisning, registrering, kvalitetssikring og forskning.

Tilbudet for spiseforstyrrelser på Olympiatoppen er ressursmessig begrenset, og derfor er det bare tilgjengelig for idrettsutøvere på høyt nivå. Dette betyr i praksis stipendutøvere i Olympiatoppen og landslag samt rekrutteringslag til disse.

Teamet er satt sammen av følgende tjenester

(klikk i høyremenyen for hurtigere navigasjon til tema)

Veiledning om kosthold og fysisk aktivitet

Heidi Holmlund

Klinisk ernæringsfysiolog. Bachelor fysisk aktivitet og helse, Norges idrettshøgskole, og klinisk ernæringsfysiolog, Universitetet i Oslo. Fagfelt er kostveiledning ved spiseforstyrrelser, samt prestasjonsernæring, kostoptimalisering, tilrettelegging av kosthold på reise, og mer generell klinisk ernæring og kunnskapsformidling.

Psykiatrisk utredning og samtalebehandling


Finn Skårderud 

Professor dr. med, spesialist i psykiatri. Skårderud er leder av teamet for spiseforstyrrelser ved Olympiatoppen. Han har i en årrekke arbeidet med spiseforstyrrelser, både som behandler, underviser og forsker. Han har vært tilknyttet Olympiatoppen I femten som psykiater med spiseforstyrrelser som hovedfelt. Også tilknyttet Olympiatoppen i coachingprogrammer og har i den sammenheng kontakt med flere lag. Finn Skårderud er også stifter og direktør av Institutt for spiseforstyrrelser/Villa SULT, som Olympiatoppen har et formalisert samarbeid med. For dette, se www.spiseforstyrrelser.no.

Medisinsk utredning og behandling

Ved Olympiatoppen finnes flere erfarne idrettsleger som kan bidra med somatisk utredning og behandling.

Søknader og henvendelser

Alle søknader og henvendelser blir vurdert av teamet, som møtes til regelmessige møter. Alle henvendelser skal rettes til Helseavdelingen ved Olympiatoppen, telefon 2407 5710 e-post monica.vb@olympiatoppen.no. Ved skriftlige henvendelser: Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komite, Olympiatoppen, Helseavdelingen, 0840 Oslo.

Annen informasjon

Laboratorieundersøkelser

På grunn av de medisinske farene ved spiseforstyrrelser må pasienter akseptere å ta blodprøver m.m. i henhold til våre rutiner. Det kan også være aktuelt med utholdenhetstester, belastnings-EKG, bentetthetsmålinger, radiologiske undersøkelser m.m. Vi bør også kunne få kopier av resultater av laboratorieundersøkelser og andre medisinske utredninger utført av andre behandlere – når vi oppfatter dette som relevant for vårt arbeid.

Spørreskjema

Både på grunn av behovet for god diagnostisk utredning, evaluering av våre tjenester samt for videre kompetanseutvikling innenfor dette spesialfeltet, vil våre pasienter bli presentert for standardiserte spørreskjemaer og diagnostiske intervjuer.

Undervisning

Medlemmene av teamet bidrar også med undervisning og veiledning og etter behov og ønske dialogmøter med trenere og ledere.

Sunn idrett

Sunn Idrett er et samarbeidsprogram mellom Norges Skiforbund, Norges Skiskytterforbund, Norges Orienteringsforbund og Norges Friidrettsforbund, med støtte fra Norges Idrettsforbund og Olympiatoppen. Sunn Idrett jobber for å forebygge spiseforstyrrelser blant unge idrettsutøvere og spre kunnskap om idrettsernæring. 

Klikk her for å gå til Sunn Idrett sine nettsider

Psykiatriske tjenester ved Olympiatoppens helseavdeling

Det vises til ovenstående redegjørelse om behandlingstilbud for spiseforstyrrelser.


Klikk her for å lese mer om vårt behandlingstilbud.


    Filer

    Ingen relaterte filer.