Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Strategi

Visjon

Sammen om de store prestajonene.

Virksomhetsidé

Vi skal utvikle morgendagens utøvere og trenere
Vi skal utvikle morgendagens utøvere og trenere.

Resultatmål

Vi skal bidra til at:
  • ny kunnskap og forskning styrkes og integreres i det praktiske arbeidet
  • utøvere sikres et helhetlig trenings- og utdanningstilbud

Strategiskisse for perioden 2016-2019 er under utvikling.

Bakgrunn

Følgende var sentralt i utviklingen av regionalt kompetansesenter i Midt-Norge: ”Hovedforutsetningen for å opprette en avdeling med regional kompetanse er erkjennelsen av den sterke stillingen Midt-Norge har i
  • Ski
  • Ballspill/ -lagidretter
  • Deler av idrettsforskning
  • Utdanning (også i kombinasjon med toppidrett)
  • Trenerutvikling
Dette er utdrag fra intensjonsavtalen mellom Norges Idrettsforbund og Olympiske komite og Olympiatoppen Midt-Norge.

Vårt hovedfokus i Olympiatoppen Midt-Norge er fortsatt å videreutvikle kompetansen innenfor disse områdene. Prosjektene og hovedtiltakene våre gjenspeiler dette fokuset.