Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Regionale komptetansesentra for toppidrett

Vedtak i Idrettstyret om regionale kompetansesentra for toppidrett.

 1. Idrettsstyrets vedtak om Regionale kompetansesentra for toppidrett

  • Idrettsstyret mener at regionale kompetansesentra skal være et satsingsområde for å desentralisere kompetanse til lokale treningsmiljøer, og for å hente nytte av samarbeid med eksterne kompetansemiljøer som kan bidra overfor idretten.
  • ”Regionalt kompetansesenter” er et begrep som kun kvalifiseres etter vedtak i Idrettsstyret etter innstilling fra Olympiatoppen.
  • Idrettsstyret vedtar at det inntil annet er bestemt, bare skal være tre regionale kompetansesentra, og at disse lokaliseres i Bergen, Trondheim og Tromsø.
  • Finansieringen skjer gjennom tildeling fra OLT sentralt, fylkeskommunale midler og fra samarbeidspartnere/sponsorer.
 2. Definisjon av et Regionalt kompetansesenter for toppidrett (RKS)

  • ”Et kraftsenter som består av toppidrettsfaglige og andre fagressurser som samlet har unik kompetanse og dermed forutsetning for å bidra til å utvikle toppidretten i Norge”
 3. Målgrupper for arbeid gjennom RKS

 •  
  • Primærgruppen for arbeidet gjennom RKS er utøvere med deres trenere og øvrig støtteapparat der utøveren av sitt særforbund er definert som ”toppidrettsutøver” basert på den gjeldende definisjon nedfelt i Olympiatoppens strategiplan:

Dagens toppidrettsutøvere:

”De som driver trenings- og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden, avhengig av den enkelte idretts egenart og utbredelse, og som fører til jevnlige prestasjoner på internasjonalt toppnivå. Idretten er for disse hovedbeskjeftigelsen”.

Morgensdagens toppidrettsutøvere

”De som på varierende alders- og prestasjonsnivåer driver kvalitetsutvikling gjennom en langsiktig progresjonsplan som normalt vil føre fram til internasjonalt toppidrettsnivå”.

Idrettsstyret påpeker at forsknings-og utviklingsarbeid og arbeid med unge utøvere skal prioriteres i det regionale arbeidet gjennom Olympiatoppen.

Utdrag fra Handlingsplanen Olympiatoppen 2008

Målområder for de regionale kompetansesentra:

1. Utvikle og legge til rette for/gjennomføre formidling av nasjonal spisskompetanse

Mål: Identifisere toppidrettsrelevante spisskompetanseområder som drives ved universiteter/høgskoler som ledd i institusjonenes egne strategier. Legge til rette for utnytting, utvikling og formidling av denne spisskompetansen til utøvere, trenere og ledere.

2. Bistå i utviklingsprosesser i prestasjonsgrupper i regionen etter avtale og i samarbeid med særforbundene

Mål: Heve kvaliteten på trenings- og konkurransearbeidet gjennom kompetansetilførsel på definerte områder

3. Utvikle og drifte nettverk som skal bistå toppidrettsutøvere, trenere og klubber i regionen med tjenester og kompetanse

Mål:Sikre god kompetanse regionalt og utnytte denne kompetansen inn mot utøvere, trenere og øvrig støtteapparat.  Filer

  Ingen relaterte filer.