Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Definisjon toppidrett

Toppidrettsbegrepet har én fellesidrettslig, overordnet definisjon og en spesifikk definisjon for hver særidrett. Det er avgjørende å ha en felles forståelse av toppidrettsbegrepet mellom Olympiatoppen og hvert enkelt særforbund.

Felles overordnet definisjon

Toppidrett defineres som trenings- og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden, avhengig av den enkelte idretts egenart og utbredelse. Arbeidet fører til jevnlige prestasjoner på internasjonalt toppnivå. Idretten er for disse utøverne en hovedbeskjeftigelse.

Definisjon i den enkelte idrett

Særforbundene må konkretisere sin argumentasjon for at den satsingen de gjør kvalifiserer for en felles forståelse mellom Olympiatoppen og særforbundet av at det er toppidrett. Olympiatoppen må vurdere kvaliteten i det enkelte særforbunds argumentasjon.

Klikk her for å gå til hovedsiden for Olympiatoppen.

    Filer

    Ingen relaterte filer.