Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Slik er Olympiatoppen organisert.

Olympiatoppen har det operative ansvar og myndighet til å utvikle norsk toppidrett.

Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite (NIF) har det øverste idrettspolitiske ansvar for all idrett i Norge.

NIFs toppidrettsorgan, Olympiatoppen, er gitt det operative ansvar og nødvendig myndighet til å utvikle norsk toppidrett, og har således et helhetlig ansvar for resultatene i norsk toppidrett.

Organisasjonskart for Olympiatoppen


Organisasjonskart 2013

Se en oversikt over ledelsen i Olympiatoppen.

Idrettene er i sentrum for Olympiatoppens aktiviteter, og gruppert i tre hovedområder med en ansvarlig hovedcoach:
•    Lagspillidretter: Marit Breivik
•    Teknisk/taktiske idretter: Finn Aamodt
•    Utholdenhetsidretter: Roger Gjelsvik 

Innenfor disse hovedområdene har hver prioritert idrett en egen coach.


Olympiatoppens Coacher


Coachens oppgave er å følge opp idrettene i forhold til helhetlig prestasjonsutvikling. Dette innebærer at leveransene fra fagavdelingen inn mot idrettene skal koordineres og kvalitetssjekkes av coachen. Coachens direkte oppgave inn mot idrettene er å utfordre og støtte i forhold til helhet og optimalisere prestasjonsforutsetningene. Dette skjer i samarbeid med landslagstreneren.

Avdeling for administrasjon og utvikling, har ansvaret for regional kompetanse, intregrering av funksjonshemmede, økonomi, utdanning samt forskning og utvikling.

Olympisk avdeling, har ansvaret for forberedelse og gjennomføring av Olympiske og Paralympiske leker, samt ungdoms OL og EYOF (European Youth Olympic Festival).

Avdeling for Unge Utøvere arbeider med prosesser, som skal utvikle og forbedre unge utøvere og morgendagens topputøvere, sine forutsetninger for å ”ta det siste steget”.

Fagavdelingene skal levere beste toppidrettsfaglig kompetanse innenfor sitt fagfelt. Denne kompetansen skal implementeres i idrettene. I tillegg skal fagavdelingene sørge for å være oppdatert på beste internasjonale praksis og videre utvikle sin kompetanse på området. Dermed blir samspillet slik at fagavdelingene skal presse idrettene og coachene på hvert fagområde, mens coachene skal sørge for at leveransene blir optimale i forhold til den enkelte idretts prestasjonsutvikling.

Fagavdelingene sorteres under to enheter:
  • Fagenhet 1: Utholdenhet, styrke, teknikk/ motorikk og treningssenteret (kommersielt).
  • Fagenhet 2: Helsefagene, idrettspsykologi, ernæring og coaching.
I tillegg til dette har vi viktige prosjekter som går på tvers av idrettene. Et eksempel på dette er " Kvinneløftet".