Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Internasjonalt engasjement for Olympiatoppens arbeid med kosttilskudd

En IOC-oppnevnt gruppe med internasjonale fageksperter og representanter fra WADA og andre antidoping-organisasjoner har presentert en konsensus-rapport som bygger på Olympiatoppens kosttilskuddsfilosofi.

Som en konsekvens av utfordringene knyttet til kosttilskudd i internasjonal toppidrett, satte IOC sammen en ekspertgruppe, med noen av verdens fremste fagpersoner innen medisin, ernæring og antidopingarbeid, inkludert WADA. Målet var å komme fram til en omforent, holdning og uttalelse knyttet til kosttilskudd i internasjonal toppidrett. Ina Garthe, som er leder for ernæringsavdelingen i Olympiatoppen, var invitert inn i gruppen for å dele Olympiatoppens program for bruk og markedsføring av kosttilskudd.

-          Olympiatoppen har lagt ned en stor jobb og betydelige ressurser på dette området siden 2000, først med Christine Helle som ansvarlig. Norge er nok en av de nasjonene som har jobbet mest systematisk med dette temaet de siste 15 årene, og vi opplever internasjonal anerkjennelse for vår policy, for vårt fokus på etikk, vår bevisste og restriktive holdning til markedsføring, vår praktiske jobbing med utøverne gjennom kartlegging, samtale, bruk av flytskjema, krav til optimalisert kosthold, og ordningen med krav til testing av alle produkter i Informed Sport, sier Ina Garthe.

Kosttilskudd i toppidretten er et krevende tema. Det er risiko for positive dopingtester, samt villedende markedsføring og feilaktige påstander om effekter. Videre har vi erkjennelsen av at riktig bruk av enkelte kosttilskudd kan være prestasjonsfremmende i noen situasjoner for eliteutøvere. Sist, men ikke minst, har vi forbildedimensjonen. Det er ikke ønskelig at barn og unge skal benytte kosttilskudd, da dette kan gjøre mer skade enn nytte.

Det er i dette landskapet konsensusgruppen, med til dels motstridende interesser, har jobbet seg fram til en enighet om kosttilskudd i internasjonal toppidrett, og hvor Olympiatoppens filosofi og arbeidsform på området har blitt benyttet som en viktig referanse og bakteppe.

-          Det er et viktig faglig steg at en ekspertgruppe, som også har representanter fra WADA og andre antidoping-organisasjoner, kommer frem til enighet og felles forståelse for kosttilskudd i internasjonal toppidrett. Jeg opplever tilbakemeldingene som en anerkjennelse av Olympiatoppens arbeid med kosttilskudd. Jeg har forstått at Ina Garthes foredrag og bidrag inn i ekspertgruppen hadde betydning for at de kom til enighet. Olympiatoppen har tatt arbeidet med kosttilskudd på alvor i mer enn 15 år, og har stått for en restriktiv holdning med en bevisst etikk som grunnmur. Jeg opplever det å dele vår kompetanse og erfaring på kosttilskuddsområdet som et viktig bidrag i etikk- og antidopingarbeidet internasjonalt, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø.

Fra konsensus-uttalelsen fra IOC trekker vi fram:

«There is now widespread acceptance that some of these dietary supplements can offer benefits to elite athlete if used appropriately, but that some may be harmful to health and/or performance.”

“A comprehensive nutrition assessment is the first step in advising athletes on dietry strategies or medical uses of supplements…..A complete assessment should include dietry evaluation, body composition analysis, biochemical testing, nutrition-focused clinical examination, and patient health and performance history.”

“Only after an athlete has reached an appropriate level of maturity and competition-readiness, and has a good training, recovery an nutrition plan in place, should the potential of performance supplements to provide further marginal gains be explored.”

“Practitioners who work with Olympic and highly competitive athletes know that the pressures of elite sport and the substantial rewards that follow success provide a high level of motivation to adopt any safe and legal strategy that might promise even the smallest performance gain. Dietary supplements operate in this space, whether they promise a large performance boost or just create the fear that an athlete cannot afford to miss out on what their rivals are using. A risk-benefit analysis should be undertaken before any decision is made to use a supplement, but many elite athletes mistakenly believe that the rewards of sporting success outweigh the lack of evidence to support the claims made for many supplements. Athletes must appreciate, however, that the consequences of an Anti-Doping Rule Violation are potentially catastrophic.”

“In general, use of supplements by young athletes is discouraged except when full evaluation of nutritional status suggests that it is warranted.”

Klikk her for å lese hele konsensusrapporten fra IOC Medical and Scientific Consensus Meeting on Supplements: “International Olympic Committee Expert Group Statement on Dietry Supplements in Athletes."

Klikk her for å lese IOCs nettartikkel om saken. 

    Filer

    Ingen relaterte filer.