Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Rio-utvalget har presentert sin evalueringsrapport

Det eksterne evalueringsutvalget, som har vurdert forberedelsene, gjennomføringen og resultatene av OL og Paralympics i Rio de Janeiro, samt Olympiatoppens internevaluering, la fredag fram sin rapport. 

Utvalget har bestått av Elin Austevoll (leder), Astrid Lødemel, Sindre Bergan og Lars Tore Ronglan. Thorleif Thorleifsson har vært fasilitator.

-          Først og fremst vil jeg takke utvalget for en grundig jobb. Det er en kompetent gruppe med stor internasjonal toppidrettsforståelse som har levert sin rapport, og vi er takknemlige for bidraget de har gitt til videre utvikling for Olympiatoppen. Vi vil nå sette oss grundig inn i tilbakemeldingene og anbefalingene i rapporten, og ta disse med i vårt arbeid fremover, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø, som også trekker fram at utvalget påpeker viktigheten av langsiktighet både i Olympiatoppens prioriteringer overfor landslagene, og i talentarbeidet gjennom de regionale kompetansesentrene.


Rioevaluering1.jpg

Det er godt samsvar mellom det eksterne evalueringsutvalgets konklusjoner og de funnene Olympiatoppen selv har gjort i den interne evalueringen. Presentasjonen/rapporten fra det eksterne evalueringsutvalget kan du lese her, og Olympiatoppens egen evaluering her.

-          Det eksterne evalueringsutvalget tegner et virkelighetsbilde som Olympiatoppen kjenner seg igjen i. Utvalget er opptatt av de store linjene, og slår fast at konkurransesituasjonen i OL og Paralympics er blitt betydelig hardere de siste ti årene, og at ressursene til Olympiatoppen har utviklet seg stabilt, men ikke i samme takt som en del andre nasjoner vi konkurrerer mot. Utvalget gir også støtte til Olympiatoppens strategi om å fortsette optimaliseringen i landslagene, støtte særforbundenes talentarbeid i regionene, bedre utøverfinansieringen og styrke møteplassen og treningsfasilitetene for landslagene på Sognsvann. Vi merker oss også støtte til Olympiatoppens prioritering av idretter, og myndigheten til å gjøre prioriteringer på faglig grunnlag, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø.