Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Minneord om Alex Wisnes

Olympiatoppens Alex Wisnes gikk bort 14. november. Les kollegenes minneord.

Minneord om Alexander (Alex) Rudolf Wisnes (1944 – 2016)


Vi har mistet en hedersmann. Vår mangeårige kollega og gode venn, Alex Wisnes, ble brått revet bort 14. november 2016 i en tragisk bilulykke mens han var på ferie på Cuba. Det var med stor sorg og sjokk vi mottok det triste budskapet. Den alltid og overalt tilstedeværende Alex er nå ikke lenger blant oss.

Alex hadde en høy stjerne i idretts-Norge. Han startet sitt liv i idretten som utøver i friidrett, etter hvert ble han trener samtidig som han ble utdannet cand.scient fra Universitet i Bergen med hovedfag i fysiologi. Han arbeidet ved Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen fra 1973, og var fra 1998 også tilknyttet Olympiatoppen som leder for fagområdet teknikk/motorikk, rådgiver i utviklingsarbeid, prosjektleder for blant annet digital kunnskapsplattform og coach for flere idretter. Sammen med Rolf Sæterdal og Ørjan Madsen betydde han mye for utviklingen av den Olympiatoppen vi har i dag. De bidro med fagkunnskap som toppidretten i dag baserer seg på, særlig innen styrke- og utholdenhetstrening.

I 2002 var Alex sentral i etableringen av Olympiatoppen Hordaland, som vi i dag kjenner som Olympiatoppen Vest (OLTV), hvor han frem til 2005 var idrettssjef. Fra 2005 var han fagansvarlig for teknikk/motorikk og styrke i vest.

Vi vil alle huske Alex som en meget dyktig fagmann. Han var en pådriver i utviklingen av fag, spesielt innenfor styrke, teknikk/motorikk og biomekanikk. Det han ikke kunne om fysiologi, var ikke verdt å kunne. Selv med kunnskapen han selv satt inne med, var han alltid lyttende, ydmyk og nysgjerrig på tanker og ideer fra utøvere, trenere og ledere. Alex var svært flink til å sette seg inn i ulike idretter og se helheten. Han var engasjert, entusiastisk og en veldig god formidler av sin kunnskap, både som foredragsholder og trener på «parketten».

Alex var dyktig på å få menneskene rundt seg til å forstå hensikten med det som måttes gjøres. Han har vært en viktig samarbeidspartner for utøvere og trenere på alle nivå, også medaljevinnere i VM og OL. Alexander Dale Oen, Trond Nymark, Eirik Verås Larsen og Nils Jakob Skulstad Hoff, for å nevne noen, fikk gleden av å oppleve Alex formidle sin kunnskap. Vi er flere i dag som omtaler Alex som vår mentor i idretten.


Alex var svært kunnskapsrik, men først og fremst var han et varmt og omsorgsfullt medmenneske, en mentor og veileder for svært mange. Ved Alex bortgang har vi mistet en positiv og omsorgsfull person. Vi vil savne medmennesket, og mentoren, og ham med den mangfoldige erfaringen, kombinert med stor fagkunnskap. Han skapte en atmosfære som ga følelse av tillit og trygghet, som igjen ga selvtillit til trenerne han jobbet med.


Alex fikk utøvere, trenere og ledere til å skinne. Han satte alltid andre foran seg selv, og det er viktig for oss å få frem at hans bidrag har ført til imponerende resultater på idrettsbanen og for dem han jobbet med. Han hvilte aldri på laurbærene, han var alltid på, og på jakt etter det som kunne bidra til at resultatene kunne bli enda ett hakk bedre. Denne nysgjerrigheten gjorde sitt til at Alex utsondret en ungdommelighet som mange av dagens ungdommer kan misunne. Han var høyt respektert i idretts-Norge og i internasjonale toppidrettsmiljøer.

Med sin lange erfaring og mangfoldige kunnskap, og ikke minst sin klokskap i formidling, og evne til å se helheten, har Alex betydd svært mye for Olympiatoppen. Han var en tydelig kulturbærer for kvalitet i alt vårt arbeid.

Vi vil savne Alex, han har satt sine spor. Det finnes ingen erstatter for en mann som ham. Vi er veldig glade for den tiden vi fikk sammen med ham, alle de gode samtalene, alt vi lærte, støtten og tryggheten han ga, hans gode råd, og den gode, støttende klappen på skulderen. Vi vil alltid minnes ham som en god venn og kollega. Tusen takk, Alex.


På vegne av alle i Olympiatoppen (Vest)

Pia Mørk Andreassen

 

 

 

    Filer

    Ingen relaterte filer.