Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Olympiatoppen har nedsatt arbeidsgruppe for å vurdere forskrivningsrutiner

En arbeidsgruppen nedsatt av Olympiatoppen, ledet av sjefslege Roald Bahr, skal vurdere rutiner for forskrivning av medisiner i toppidretten.

Olympiatoppen er opptatt av at norsk toppidrett og alle landslag skal ha en sikker praksis for forskrivning av medisiner til idrettsutøvere og gode kontrollrutiner i antidopingarbeidet.

Olympiatoppens sjefslege Roald Bahr har derfor nedsatt en arbeidsgruppe til å bistå i arbeidet med å utarbeide forslag til rutiner og retningslinjer for forskrivning av legemidler til toppidrettsutøvere.

Arbeidsgruppen består av Hilde Skagestad (seniorrådgiver, Helsedirektoratet), Rune Andersen (Antidoping Norge), Eva Birkelund (leder, Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet, Legeforeningen), Anne Margrethe Hausken (orienteringsløper/tidligere leder av utøverkomitéen), Bjørge Stensbøl (tidligere toppidrettssjef) og Bo Berglund (sjefslege, Sveriges Olympiske Komité). Gruppen ledes av Roald Bahr. DNV GL (tidligere Det Norske Veritas) vil bistå arbeidsgruppen, bl.a. med spesialkompetanse på risikoanalyser og kvalitetssikring.

-          Arbeidsgruppen har bred kompetanse innenfor medisin, toppidrett, antidoping, kvalitetssikring og risikoanalyser, og har de beste forutsetninger for å utvikle og vurdere aktuelle tiltak. Det er spesielt betryggende å ha med Veritas på laget; de kvalitetssikret også Olympiatoppens arbeid på kosttilskuddsområdet etter OL i 2000, sier Roald Bahr.

Arbeidet er igangsatt som et ledd i initiativet som ble kommunisert 13. oktober: https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/olympiatoppen-vil-intensivere-antidopingarbeidet/

    Filer

    Ingen relaterte filer.