Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Nå kan vinteridrettene søke om stipend for sesongen 2012-2013

Søknadsfristen er satt til 20. april 2012.

Hvert forbund bes om å sende inn 1 søknad pr. gren. Det er viktig å sette seg godt inn i kriteriene for stipend og veiledningen til den elektroniske skjemautfyllingen i forkant. Trykk her for søknadskjemaet og info om Olmpiatoppens støtteordninger.

    Filer

    Ingen relaterte filer.