Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Kombinasjon toppidrett og studier, arbeid og førstegangstjeneste 2012-2013

Norsk idrett har som mål "å sikre yngre utøvere som fortsatt er i en studiesituasjon, de beste rammebetingelsene for å kunne kombinere studier og toppidrett" (Idrettstinget).

På Olympiatoppens nettsider finner du nå oppdatert informasjon om blant annet gjeldende avtaler og ordninger med studiesteder, søknadsprosedyrer mm.

Det er spesielt viktig at sportssjefer, landslagstrenere etc. får videreformidlet denne informasjonen til alle aktuelle utøvere.

Vanlig søknadsfrist er 15. april, mens søknad etter spesiell vurdering er 1. mars.

Les mer om kombinasjonen toppidrett og studier, arbeid og førstegangstjeneste.

 

    Filer

    Ingen relaterte filer.