Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Innlogging for interne brukere

Her finner du innlogging til Olympiatoppens ulike webtjenester. 

Nettsider

Olympiatoppen.no - Admin websider


Skjema for påmeldinger til seminarer o.l.

Typeform


Skjema for søknader o.l. 

Webdatabase - Behandling av søknader o.l. 

Bookingsystem for treningsressurser

Bookingbug


Kunnskapsportal video (Beta)

System for å ta vare på videoer, og dele disse med kolleger, samarbeidspartnere etc. Ansatte i Olympiatoppen kan opprette konto ved å klikke på "Create an Account" her 
Kunnskapsportal.


Spørsmål? 

Dersom du har spørsmål til disse tjenestene, ta kontakt med prosjektleder web, Bertin Holme Flatebø (bertin.flatebo@brik.no eller 412 16 312).  

    Filer

    Ingen relaterte filer.