Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Topptrenerutdanning i samarbeid med NIH og NTNU

Olympiatoppens topptrenerutdanning består av 2 programmer; Topptrener I og Topptrener II. 

Olympiatoppens topptrenerutdanning

Utdanningen består av 2 separate programmer: Topptrener I og Topptrener II. Hvert av programmene strekker seg over 2 år og gir 60 studiepoeng. Programmene er et supplement til trenerutdanningen i særforbundene. Hvert av programmene står på egne ben, og er utviklet med tanke på forskjellige målgrupper. Både Topptrener I og Topptrener II gir rett til lån i Statens Lånekasse. 

TOPPTRENER I

Utdanningen er et samarbeid mellom Olympiatoppen og Norges idrettshøgskole. Målgruppen for denne utdanningen er trenere som på søkertidspunktet og under studiet arbeider med unge, ambisiøse utøvere mellom ca 15 og 19 år på høyt utviklingsnivå.

Utdanningen bygger på refleksjon over egen praksis, teoretisk kunnskap og beste praksiserfaringer i arbeid med unge utøvere.

Målsetning for Topptrener I er at flere trenere skal få relevante kunnskaper om hva som kreves for å utvikle unge idrettstalenter til toppidrettsutøvere.

I september 2016 startet et nytt kull i Oslo på Norges Idrettshøgskole (NIH). Se nærmere informasjon 

http://www.nih.no/studier-2014/deltidsstudier/topptrener-i/ 

TOPPTRENER II

Nytt kull på TOPPTRENER II utdanningen i Trondheim startet høsten 2016.

Utdanningen er utviklet av Olympiatoppen i samarbeid med fagmiljøer på NTNU. Den gir 60 studiepoeng og er en deltidsutdanning.

Målgruppen er:
- Trenere som arbeider med idrettsutøvere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå
- Trenere som gjennom sitt særforbund kan dokumentere at de er på vei inn i et trenerengasjement for utøvere på høyt nasjonalt eller internasjonalt nivå

Målet med utdanningen:
- Å videreutvikle trenerkompetansen for å forbedre utøvere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå
- Utnytte toppidrettsfaglig kompetanse på tvers av ulike idretter gjennom etablering av trenernettverk

Utdanningen bygger på refleksjon over egen praksis, teoretisk kunnskap og Olympiatoppens erfaringer og kunnskap. Det knyttes et tett forhold mellom forskningsbasert teori- og praksisfeltet i trenerfaget. Undervisningen belyser og utfordrer overføringsverdier mellom ulike idretter ved utstrakt bruk av erfaringsutvekslinger.

Les mer om Topptrener II studiet 2016-18 her 
Brosjyre Topptrener II 2016 - 2018