Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Topptrenerutdanning i samarbeid med NIH og NTNU

Olympiatoppens topptrenerutdanning består av 2 programmer; Topptrener 1 og Topptrener 2. 

Olympiatoppens topptrenerutdanning

Utdanningen består av 2 separate programmer: Topptrener I og Topptrener II. Hvert av programmene strekker seg over 2 år og gir 60 studiepoeng. Programmene er et supplement til trenerutdanningen i særforbundene. Hvert av programmene står på egne ben, og er utviklet med tanke på forskjellige målgrupper. Både Topptrener I og Topptrener II gir rett til lån i Statens Lånekasse. 

TOPPTRENER I

Topptrener 1 er utviklet i et samarbeid mellom Olympiatoppen og Norges idrettshøgskole. Målgruppen for denne utdanningen er trenere som på søkertidspunktet og under studiet arbeider med unge, ambisiøse utøvere mellom ca 15 og 19 år på høyt utviklingsnivå.

Utdanningen bygger på refleksjon over egen praksis, teoretisk kunnskap og beste praksiserfaringer i arbeid med unge utøvere.

Målsetning for Topptrener I er at flere trenere skal få relevante kunnskaper om hva som kreves for å utvikle unge idrettstalenter til toppidrettsutøvere.

I september 2012 startet et nytt kull i Oslo. Dette kullet er ferdig våren 2014.  Undervisningen foregår på Norges idrettshøgskole. 

I 2014-2016 skal Topptrener 1 gjennomføres i Stavanger. Opptak til dette studieprogrammet har søknadsfrist 1. juni 2014. Det er nå mulig å søke. Se nærmere informasjon

http://www.nih.no/studier-2014/deltidsstudier/topptrener-i/

 

TOPPTRENER II

Topptrener II er for trenere som arbeider med idrettsutøvere på høyt nasjonalt eller internasjonalt nivå. Utdanningen er et samarbeid mellom NTNU og Olympiatoppen. Studiet bygger på refleksjon over egen praksis, teoretisk kunnskap og Olympiatoppens erfaringer og kunnskap.

Målsetninger for Topptrener II:

- Videreutvikle trenerkompetanse for å forbedre utøvere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå

- Utnytte toppidrettsfaglig kompetanse på tvers av ulike idretter gjennom etablering av trenernettverk

Nærmere om målgruppen:

- Trenere som på søkertidspunktet og under studiet arbeider med utøvere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå

- Trenere som gjennom sitt særforbund kan dokumentere at de er på vei inn i et trenerengasjement for utøvere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Søkere i denne kategorien må sammen med søknaden legge fram karriereplan fra særforbundet, forbundets forpliktende oppfølgingsplan under studiet, samt beskrivelse av treningsgruppe.

I september 2012 startet et nytt kull i Trondheim. Dette kullet er ferdig våren 2014.  Undervisningen foregår på NTNU.  Det starter ikke nytt kull før høsten 2014

Klikk her for å laste ned brosjyre om Topptrener 2 utdanningen.