Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Toppidrett og førstegangstjeneste

Mulighet for fritak fra førstegangstjeneste

NB! Rutiner for søknader om fritak fra førstegangstjeneste er endret fra og med 20.mai 2013

Forsvaret og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) inngikk 1. februar 2005 en samarbeidsavtale for å støtte unge vernepliktige toppidrettsutøvere i idrettssatsingen.

Avtalen ble revidert i september 2010 og gir toppidrettsutøvere mulighet til å bli fritatt for førstegangstjeneste i Forsvaret.

Søknadsberettiget er vernepliktige kvinner og menn som utøver toppidrett i idretter tilknyttet NIF. Du må ha gjennomført sesjon del 2 og blitt erklært tjenestedyktig. Kriteriene for fritak varierer fra idrett til idrett, men som hovedregel gis det fritak til utøvere som presterer i toppen nasjonalt og som har idretten som sin hovedbeskjeftigelse.

NB! Blir du ikke innkalt til sesjon del 2, vil du ikke bli innkalt til førstegangstjeneste.

Ved innvilget fritak vil utøverne bli overført verneplikts reserven. Gir du opp toppidrettskarrieren før fylte 23 år, skal du gi opplysninger om dette til Vernepliktsverket. Du kan da være aktuell for innkalling til førstegangstjeneste.

NIF v/Olympiatoppen og Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) vil i samarbeid avgjøre hvem som skal kunne gis slik fritak.

Det er viktig at særforbundene, kretser og lag orienterer aktuelle kandidater slik at alle som ønsker fritak med bakgrunn som toppidrettsutøver, selv sender sin søknad gjennom det web baserte skjemaet på Olympiatoppens nettsider straks de er søknadsberettiget.

Olympiatoppen behandler søknader fortløpende og sender sin innstilling til FPVS. Søker og søkers særforbund får samtidig melding om innstillingen. Både særforbund og utøver kan påklage denne. Påklaging fra utøver går gjennom utøvers særforbund, som uttaler seg og videresender til Olympiatoppen.

Olympiatoppens saksbehandler er Ester Stølen Sætre, e-post adresse ester.saetre@olympiatoppen.no. Søknader mottas kun via det web baserte søknadsskjemaet.

FPVS informerer søkere som innvilges fritak.


Klikk her for å åpne søknadsskjema for fritak fra førstegangstjeneste for toppidrettsutøvere (ekstern lenke). 

    Filer

    Ingen relaterte filer.