Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Norges Idrettshøgskole, idrettens kvote.

Søknadsfrist er 15 april. Her finner du søknadsskjema og informasjon.

Klikk her for å laste ned søknadsskjema til NIH 1.år. bachelor
Klikk her for å laste ned søknadsskjema til NIH 2.år bachelor

Søknader til idrettens kvote på Norges Idrettshøgskole - 1.år bachelor og 2.år bachelor

1.år bachelor

  • Inntil 10 % av studieplassene på 1.år bachelor i idrettsvitenskap kan tildeles søkere som er innstilt av Olympiatoppen
  • Søkere må ha generell studiekompetanse for å komme i betraktning
  • Kvoten brukes på eliteutøvere og /eller tidligere utøvere som den enkelte idrett kan nyttiggjøre seg av i sitt trener- og lederarbeid
  • Søkere på idrettens kvote til basisåret må, i tillegg til søke ordinært opptak til NIH gjennom Samordna opptak, sende eget søknadsskjema til NIF/ Olympiatoppen. Søknadsfristen er 15. april begge steder.

2.år bachelor

  • Fire studenter til 2. år bachelor tas opp etter innstilling fra Olympiatoppen.
  • Søkere må ha fullført og bestått 1.år bachelor i idrett (1 BA) eller studier som vurderes som tilsvarende for å komme i betraktning.
  • Kvoten brukes på eliteutøvere og /eller tidligere utøvere som den enkelte idrett kan nyttegjøre seg av i sitt trener- og lederarbeid.
  • Søkere på idrettens kvote til 2.år bachelor må, i tillegg til søke ordinært opptak til NIH gjennom Samordna opptak, sende eget søknadsskjema til NIF/ Olympiatoppen. Søknadsfristen er 15. april begge steder.

Mer informasjon om bachelorstudiet ved NIH: Se www.nih.no

 

 


    • om_nih.jpg