Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Utholdenhetstrening

Her får du informasjon om intensitet i treningen og ulike former for utholdenhetstrening.

Intensitet for yngre: Rolig - middels hardt - hardt

Det er mer enn godt nok om utøvere opp til 16 år greier å skille på disse 3 nivåene:
  • Rolig tilsvarer intensitet 1-2 som beskrevet i Olympiatoppens og Skiforbundets intensitetsskala, se treningslitteraturen
  • Middels tilsvarer intensitet 3
  • Hardt tilsvarer intensitet 4-5
Målet er at utøveren blir bevisst på forskjellige intensiteter og kan kjenne igjen forskjellene.

Intensitetsskala

Denne introduseres fra junioralder. Olympiatoppens skala er mal - 5 aerobe trinn + anaerobe.

Å måle intensitet under trening: Alle metoder har sine styrker og svakheter, det være seg alt fra følelse til pulsklokker og vitenskapelige målinger.

I treningsdagboka opererer vi med en kombinasjon av pulsmåling og følelse. Dette setter krav til at utøveren får erfaring, og blir bevisst på intensitet.

Forskjellige former for utholdenhetstrening

Langkjøring

Betyr at vi arbeider med jevn, sammenhengende innsats, og rolig eller moderat intensitet. Denne treningsformen vil være med i opplegget i alle aldersgrupper, men den får større og større plass med økende alder.

Intervalltrening

Betyr at vi arbeider med innsatsperioder og pauser. Innsatsperiodene går i høy intensitet, og pausene i lavere intensitet - men at man er i bevegelse.

Distansetrening

Uttrykket er brukt om sammenhengende innsats med høy intensitet, varighet gjerne opp mot konkurransevarighet.


    Filer

    Ingen relaterte filer.