Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Om Olympiatoppens Treningsdagbok

Olympiatoppen har i samarbeid med Lyymp AS og noen utvalgte særforbund utviklet en nettbasert treningsdagbok for trenere og utøvere i norsk toppidrett. 

Olympiatoppens Treningsdagbok-app kan lastes ned i Google play og App store. Med Olympiatoppens treningsdagbok app kan man enkelt registrere all trening etter endt treningsøkt. Olympiatoppens treningsdagbok er nå kompatibel med Polars pulsklokker.

Det jobbes også med en ukeplanlegger. Med ukeplanlegger kan treneren lage treningsprogrammet ned til minste detalj og det kan lett overføres inn i dagboken til de utøvere som velges. Ukeplanleggeren forventes å være ferdig utviklet i løpet av 1.termin 2017.

Klikk her for å ta i bruk dagboken.

Treningsdagboken gir trenere og utøvere mulighet til å utveksle idrettsfaglig kunnskap og erfaringer innad og på tvers av idrettene. Vi jobber kontinuerlig med å tilpasse den til flere idretter. I tillegg er det nylig lansert en skoleversjon av dagboken som kan benyttes i undervisningssammenheng.

Verktøyet vil hjelpe trenere og utøvere til å foreta en bedre planlegging, dokumentering og evaluering av treningsprosessen, enn ved bruk av dagens papirutgaver av treningsplaner og treningsdagbok. Dagboken kan i så måte gi norske utøvere et konkurransefortrinn i streben mot medaljer i internasjonale mesterskap.

Treningsdagboken er brukervennlig og gir gode muligheter for en rask og enkel dokumentasjon og planlegging av trening og konkurranser.

Funksjonaliteten er enkel og intuitiv, og erfaringsmessig har det tatt kort tid å lære seg hvordan verktøyet skal brukes.

Klikk her for å lese om den nye versjonen av treningsdagboken lansert høsten 2011.

Formålet med OLT-dagbok

Det overordnede målet med OLT-dagboken er å gi trenere og utøvere et verktøy som gjør dem bedre i stand til å foreta en systematisk planlegging, dokumentering og evaluering av treningsprosessen. Dette vil kunne føre til:

 • Utøverne får en bedre og mer individuelt tilrettelagt trening
 • Det blir en bedre dialog mellom trener og utøver i forbindelse med analyse av gjennomført trening
 • En felles terminologi innad og på tvers av idrettene
 • Et høyere kompetansenivå hos sentrale trenere i Norge (videreutdanning av trenere). På den måten l egges forholdene til rette for talentutvikling (riktig trening på riktig tidspunkt i en langsiktig oppbygging).
 • At kunnskapen om treningsprosessen blir mer systemavhengig og mindre personavhengig. Et problem innen har vært mangel på overlevering av kunnskap. OLT-dagboken tilrettelegger for at kunnskapen om treningsprosessen blir værende i organisasjonen selv om trenere og utøvere gir seg.

Klikk her for å ta i bruk dagboken.


Klikk her for å gå til forsiden for Olympiatoppens treningsdagbok.

 

  Filer

  Ingen relaterte filer.

  • overview_of_endurance_monthly.png
  • overview_of_endurance_monthly.png
  • loginpage.jpg
  • Diarypage.jpg
  • Restitusjon.jpg
  • Dagsparametre.jpg
  • Bevegelsesformer.jpg
  • EnduranceStats.jpg
  • Styrke.jpg