Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Om Olympiatoppens Treningsdagbok

Her kan du lese om og se screenshots fra Olympiatoppens treningsdagbok.

Olympiatoppen har i samarbeid med Lyymp AS og noen utvalgte særforbund utviklet en nettbasert treningsdagbok for trenere og utøvere i norsk toppidrett. Olympiatoppens Treningsdagbok-app er klar for nedlasting i Google play og i løpet av 2014 vil det også komme  app for Iphone. Med Olympiatoppens treningsdagbok app kan man enkelt registrere all trening etter endt treningsøkt. Olympiatoppens treningsdagbok er nå kompatibel med Polars pulsklokker.

Det jobbes også med en ukeplanlegger. Med ukeplanlegger kan treneren lage treningsprogrammet ned til minste detalj og det kan lett overføres inn i dagboken til de utøvere som velges. Ukeplanleggeren forventes å være ferdig utviklet i løpet av 1.termin 2015.Klikk her for å ta i bruk dagboken.

Treningsdagboken gir trenere og utøvere mulighet til å utveksle idrettsfaglig kunnskap og erfaringer innad og på tvers av idrettene. I første omgang er dagboken tilpasset for Langrenn, skiskyting, kombinert, orientering, sykling, svømming, padling, roing, skøyter, langdistanseløp, kappgang, skihopp, spydkast, distanseridning, skicross, alpint, golf, boksing, ishockey og håndball. Vi jobber kontinuerlig med å tilpasse den til flere idretter. I tillegg er det nylig lansert en skoleversjon av dagboken som kan benyttes i undervisningssammenheng.

Verktøyet vil hjelpe trenere og utøvere til å foreta en bedre planlegging, dokumentering og evaluering av treningsprosessen, enn ved bruk av dagens papirutgaver av treningsplaner og treningsdagbok. Dagboken kan i så måte gi norske utøvere et konkurransefortrinn i streben mot medaljer i internasjonale mesterskap.

Treningsdagboken er brukervennlig og gir gode muligheter for en rask og enkel dokumentasjon og planlegging av trening og konkurranser.

Funksjonaliteten er enkel og intuitiv, og erfaringsmessig har det tatt kort tid å lære seg hvordan verktøyet skal brukes.

Klikk her for å lese om den nye versjonen av treningsdagboken lansert høsten 2011.

Formålet med OLT-dagbok

Det overordnede målet med OLT-dagboken er å gi trenere og utøvere et verktøy som gjør dem bedre i stand til å foreta en systematisk planlegging, dokumentering og evaluering av treningsprosessen. Dette vil kunne føre til:

• Utøverne får en bedre og mer individuelt tilrettelagt trening

• Det blir en bedre dialog mellom trener og utøver i forbindelse med analyse av gjennomført trening

• En felles terminologi innad og på tvers av idrettene

• Et høyere kompetansenivå hos sentrale trenere i Norge (videreutdanning av trenere). På den måten l egges forholdene til rette for talentutvikling (riktig trening på riktig tidspunkt i en langsiktig oppbygging).

• At kunnskapen om treningsprosessen blir mer systemavhengig og mindre personavhengig. Et problem innen har vært mangel på overlevering av kunnskap. OLT-dagboken tilrettelegger for at kunnskapen om treningsprosessen blir værende i organisasjonen selv om trenere og utøvere gir seg.

Hvem kan benytte dagboken?

Olympiatoppens treningsdagbok kan brukes gratis av alle som ønsker det. Dersom en trener ønsker tilgang til utøvernes dagbøker, kreves det en trenerlisens. Denne lisensen koster 625,- kroner pr. år moms inkludert. Lisensen kan bestilles fra Kontakter-siden inne i dagboken. Om du trenger hjelp med anskaffelse av trenerlisens kan du kontakte Tommy Sørlien på tommy@lyymp.no.

Innføring i bruk av Olympiatoppens treningsdagbok

(Basert på skjemaet som lange løp i Friidrett benytter)

1. Logg inn på: www.olt-dagbok.net.

2. Registrer deg som bruker ved å klikke på "Registrer". Legge inn opplysninger om deg selv, og kryss av for ønsket idrett (Regneark aktiviteter)

3. Når du har registrert deg kommer du inn i registreringsbildet (Treningsdagboken)

4. Registrer planlagt trening i venstre kolonne (dobbeltklikk for skrive inn det du ønsker)

5. Registrer gjennomført trening i de neste kolonnene

6. Registrer tid på "Utholdenhet" (I-soner) i minutter (retter seg automatisk til timer og minutter) eller i timer (eks: 1:25)

7. Registrer deretter tid på andre treningsformer (Styrke, hurtighet, etc)

8. I kolonnene for "Bevegelsesformer" skal det registreres hvilken bevegelsesformer som "Utholdenhetstreningen" er gjennomført med (dobbeltføring).

9. I kolonnen "KM løpt" skriver du inn antall kilometer løp på den enkelte økt

10. I kolonnen "Dagsform" registrer du tallet 1 til 5. 1 betyr at dagsformen er elendig, mens 5 betyr at du er i toppform.

11. I kommentar feltet ytterst registrer du gjerne øktinnholdet (eks: 6x8min løping, I-sone 3, P=2min) og kommentarer knyttet til treningsøkten.

12. Klikk på hjerte for å legge inn data på "Dagsparameter" (Hvilepuls, vekt, søvn, mental status, etc)

13. Klikk på "Oppdater" nederst i høyre hjørne for å lagre planlagt og gjennomført trening

14. Klikk på statistikk for å se hva som er gjennomført av trening på uke- og månedsbasis (blir flere rapporter)

Dersom PCen ikke er installert med Microsoft Silverlight vil dere få de beskjed om å installerer denne softwaren. Det eneste dere trenger å gjøre er å klikke OK og Yes/Ja et par ganger når programvaren lastes ned og installeres. Silverlight er en ganske vanlig komponent (sofware) å installere, og kreves blant annet på NRK sine nettsider.

Off-line versjon

Off-line versjon av dagboken gjør det mulig å bruke treningsdagboken selv uten nettilkobling.

1. For å installere off-line versjon, klikk først på Innstillinger øverst i dagboken.

2. Trykk førtst på ’Off-line’ nederst og deretter ’opprett’

3. Svar bekreftende på spørsmål og gi arbeidsområdet et unikt navn (F.eks. Eirik stasjonær PC)

4. Trykk på ’Installer’

5. Du vil da få et ikon på skriverbordet der dagboken kan kjøres out-of-browser.

6. Dersom du skal bruke dagboken offline og online om hverandre er det viktig å huske å synkronisere data til offline arbeidsområdet etter du har jobbet online. Dette gjøres ved å trykke ’Lagre og synk’ eller ’Lagre offline’.

7. Ny data fra offline versjon synkroniseres automatisk når du åpner online versjonen.

Dersom det er behov for litt starthjelp med treningsdagboken kan du ta kontakt med Tommy Sørlien.


Klikk her for å ta i bruk dagboken.

 

 

 

  • overview_of_endurance_monthly.png
  • overview_of_endurance_monthly.png
  • loginpage.jpg
  • Diarypage.jpg
  • Restitusjon.jpg
  • Dagsparametre.jpg
  • Bevegelsesformer.jpg
  • EnduranceStats.jpg
  • Styrke.jpg